epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli: Konkurencja musi być uczciwa, ale i bezpieczna

Redaktor admin on 2 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Konkurencja musi być nie tylko uczciwa dla graczy samego rynku, ale też i bezpieczna dla państwa oraz całej Unii Europejskiej! – uważa europoseł Adam Szejnfeld, autor projektu opinii do sprawozdania o Polityce Konkurencji Unii Europejskiej, który zaprezentował swoje stanowisko w PE w Brukseli.

W całej masie problemów konkurencji europoseł z Wielkopolski wskazał na kilka z nich, m.in.:

  1. Po pierwsze kwestia bezpieczeństwa dla państw członkowskich i samej Unii Europejskiej w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a szczególnie w zakresie procesów przejęć europejskich przedsiębiorstw przez firmy z państw trzecich. Ma to szczególne znaczenie, nawet już nie tylko wobec strategicznych firm, na przykład z sektorów zbrojeniowego, przesyłu, energetyki, robotyki i nowych technologii, ale obecnie przede wszystkim z branży cyfrowej.

  1. Nadal utrzymuje się bardzo wysoki poziom biurokracji i obowiązków administracyjnych wobec mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, co bardzo poważnie ogranicza ich możliwości konkurowania, już nie tylko z firmami transgranicznymi, ale także i z lepiej od siebie rozwiniętymi, większymi przedsiębiorstwami.

  1. Rynkiem, który w ostatnich wielu miesiącach jest najbardziej w Europie narażonym na ograniczanie wolnej konkurencji oraz stosowanie branżowych oraz krajowych protekcjonizmów staje się rynek transportu. W tym bowiem przypadku już nie tylko same firmy nie zawsze uczciwe ze sobą konkurują, ale niestety, także poszczególne państwa członkowskie wkroczyły na tę szkodliwą ścieżkę. Chodzi oczywiście o transport międzynarodowy, a w jego ramach również o kabotaż.

  1. Istotne są też niesymetryczne zasady w zakresie handlu międzynarodowego. Mianowicie często rozwiązania prawne i finansowe Unii Europejskiej są znacznie bardziej liberalne wobec barier taryfowych i pozataryfowych, jakie dla naszych usług i towarów stosują państwa trzecie. Uczciwa konkurencja natomiast w handlu międzynarodowym jest konieczna dla dobrego rozwoju społeczno-gospodarczego już nie tylko państw UE, ale i całego, globalizującego się świata.

***

- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich, mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty - przestrzegał w Parlamencie Europejskim europoseł Adam Szejnfeld, autor projektu opinii do sprawozdania o polityce konkurencji Unii Europejskiej.

- Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Państwa członkowskie UE łącznie stosują najmniej restrykcji dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Konieczna jest daleko idąca ostrożność w tym obszarze – dodał eurodeputowany, autor projektu opinii Komisji Handlu Zagranicznego, która została niemal jednomyślnie przyjęta przez Komisję kilka tygodni temu.

W trakcie swego wystąpienia w Parlamencie Europejskim europoseł Adam Szejnfeld skrytykował również tzw. Pakiet Mobilności, czyli szereg propozycji legislacyjnych regulujących europejski transport.

- Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na Wspólnym Rynek – podkreślił eurodeputowany, który wcześniej wielokrotnie wypowiadał się przeciwko planowanym rozwiązaniom prawnym.

- Mówiąc o uczciwej konkurencji nie można pominąć kwestii małych i średnich przedsiębiorstw. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą – apelował eurodeputowany.

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Gospodarka #Handel #Inwestycje #Rozwój #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #MŚP #Transport #Transportowcy #Praca #Pracodawcy #Zatrudnienie #WspólnyRynek #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)