epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli: Nie dla dyskryminacji konsumentów!

Redaktor admin on 7 Grudzień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Nadmierne ilości nawozów sztucznych i pestycydów w przypadku produkcji płodów rolnych oraz niskiej jakości pasza i gigantyczne ilości antybiotyków w hodowli zwierząt tylko po to, by produkować więcej, szybciej i taniej. Pojawiają się doniesienia, że właśnie taka żywność trafia do postrzeganych jako mniej wymagających klientów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski. To skandal! – podkreslił europoseł Adam Szejnfeld podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego w punkcie poświęconym pracom Forum Wysokiego Szczebla Do Spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności w Europie.

W odpowiedzi na problem podwójnej jakości żywności zgłaszany przez państwa członkowskie UE Komisja Europejska podjęła działania w celu zapewnienia, by konsumenci mogli mieć zaufanie do kupowanych produktów bez względu na poziom zamożności czy miejsce zamieszkania. Jednakże wydaje się, iż wdrażane rozwiązania niekoniecznie poprawią sytuację w produktach finalnych, ale bulwersujące staja się podejrzebia, iż oze to dotyczyć takiże  nieprzetworzonych płodów rolnych, czy też produktów mięsnych.

– Tego typu podejście do konsumentów uznać należy za niesprawiedliwą i niezgodną z ideą, zasadami i przepisami Jednolitego Rynku działóaność, bowiem jego istotą jest swobodny przepływ i dostęp do towarów oraz usług we wszystkich krajach Unii na równych zasadach i bez dyskryminacji. Dlatego już wcześniej zwracałem uwagę Komisji Europejskiej na ten problem oraz postulowałem konieczność przygotowania szczegółowych opracowań dotyczących stosowania praktyk dyskryminacyjnych w przypadku żywności nieprzetworzonej. To zagadnienie należy koniecznie uwzględnić w unijnej strategii walki z podwójnymi standardami – zastrzegał eurodeputowany podczas dzisiajeszych obrad Komisji IMCO.

- Jeśli ktokolwiek próbuje zwiększyć zyskowność produkcji przy pomocy nadmiernej ilości nawozów, pestycydów czy antybiotyków, to takie działania należy jednoznacznie potępić. Godzą ono bowiem nie tylko w pewną etykę, moralność, uczciwość prowadzenia biznesu, ale wręcz narażają na pogorszenie stanu zdrowia i życia konsumentów, do których kieruje się te produkty! - podsumował europoseł Szejnfeld.

***

Celem Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności jest wspieranie Komisji w procesie opracowywania polityki dotyczącej sektora rolno-spożywczego oraz zapewnienie odpowiedzialnej konkurencyjności całego łańcucha dostaw żywności.

Komisja Europejska ustanowiła Forum w 2010 r., aby kontynuować i rozszerzać prace dawnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego. Celem Forum jest pomoc Komisji we wspieraniu zrównoważonej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w europejskim rolno-spożywczym łańcuchu dostaw.

Forum składa się z kilkudziesięciu członków reprezentujących państwa członkowskie, europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwarzaniem lub dystrybucją żywności, stowarzyszenia zawodowe oraz organizacje pozarządowe reprezentujące interesy obywateli.

#Konsumenci #PrawaKonsumentów #OchronaKonsumentów #Konkurencja #PodwójnaJakość #PodwójneStandardy #MojePrawa #Obywatele #UczciwaKonkurencja #Żywność #BezpieczeństwoŻywności #WiemCoJem #KomisjaEuropejska #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)