Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Katowicach

Redaktor admin on 18 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld zaproponował stworzenie Inkubatora Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, zanegował konieczność przeciwstawiania Europie liberalnej Europę socjalną oraz wyraził pogląd, iż nowoczesne państwo to regulator a nie właściciel. W dniach 14-16 kwietnia odbył się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W tegorocznej edycji uczestniczyło sześć tysięcy osób, 900 prelegentów i 500 przedstawicieli mediów. Poseł Adam Szejnfeld, znany z swoich licznych inicjatyw na rzecz poprawy przedsiębiorczości w Polsce, został poproszony do wystąpieniu w trzech panelach dyskusyjnych pt. „Europa socjalna”, „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” oraz „Polityka regulacyjna i wolny rynek”.

Poseł Adam Szejnfeld zaproponował stworzenie Inkubatora Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, zanegował konieczność przeciwstawiania Europie liberalnej Europę socjalną wyraził pogląd, iż nowoczesne państwo to regulator a nie właściciel.

Podczas panelu dyskusyjnego Europa socjalna, który odbył się w drugim dniu Kongresu 15 kwietnia br., podjęto problem finansów publicznych w krajach UE w perspektywie demograficznej, jakie zmiany należy wprowadzić, aby zawrócić niekorzystny trend demograficzny, a także o możliwościach i propozycjach rynku finansowo- ubezpieczeniowego. Uczestnicy panelu zastanawiali się czy Europa kiedykolwiek przestała być “socjalna” oraz jak kryzys finansowy osłabił, a może wzmocnił socjalne aspiracje polityków, rządów oraz społeczeństwa. Zastanawiano się czy Polska oraz jej władze posiadają strategię rozwoju uwzględniającą zmiany demograficzne, która pozytywnie wpłynie na strukturę finansów publicznych. Podjęto także niezwykle ważną kwestię bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego Polaków. Podczas dyskusji żywo zastanawiano się czy i gdzie można doprowadzić do partnerstwa publiczno-prywatnego bądź podzielenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne miedzy państwem, pracodawcami, a osobami indywidualnymi, a gdzie “ciężar” powinności będzie spoczywał tylko na państwie i finansach publicznych. Oprócz posła Szejnfelda wśród panelistów znaleźli się prof. Jerzy Osiatyński doradca Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Kluzik-Rostkowska, była Minister Pracy i Polityki Społecznej, czy prezes ZUS, były minister przewodniczący Komitetu Stałego rady Ministrów pan Zbigniew Derdziuk

W dniu 16 kwietnia poseł Adam Szejnfeld uczestniczył w panelach nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Polityka regulacyjna a wolny rynek. Podczas pierwszego panelu prelegenci, którymi byli m.in. Irena Herbst, prezes zarządu Fundacji Centrum PPP, Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych czy przedstawiciel Ministerstwa Finansów Agnieszka Szymczyk oraz samorządowcy Adam Fudali i Zbigniew Podraza, zastanawiali się dlaczego w Polsce pomimo starań PPP jest tak słabo wykorzystywane w Polsce. Przedstawiono również modele współpracy publiczno-prywatnej we wiodących gospodarkach Europy; sprawdzono potencjał podmiotów publicznych i firm do realizacji projektów PPP w Polsce oraz czy PPP nie daje dużych możliwości dla samorządów mających problemy. Na zakończenie przedstawiono projekty realizowane w formule PPP w różnych obszarach (sport i rekreacja, odpady i energetyka, infrastruktura komunikacyjna). Podczas ostatniej rozmowy na temat polityki regulacyjnej i wolnego rynku podjęto dyskusję czy regulacja rzeczywiście stoi na straży równych szans. Co jest ważniejsze wolność czy bezpieczeństwo, a także, jakie granice powinna mieć regulacja i czy jako narzędzie polityki nie psuje gospodarki. Na końcu postawiono tezy, kto skontroluje regulatora gospodarki i czy jest to konieczne. W tej dyskusji oprócz Adama Szejnfelda udział wzięli Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Faryaszewszki, wiceprezes ds. Finansów Kompani Piwowarskiej SA; Andrzej Janiszowski, dyrektor w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA; Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; oraz Jerzy Toczyski, prezes, dyrektor generalny, GlaxoSmithKline.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)