Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Senacie: Łączyć nas powinny: Niepodległość! Wolność! Demokracja! Praworządność!

Redaktor admin on 8 Październik, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Jeśli historia ma nas łączyć, to w walce o demokrację i wolność, w walce o prawa człowieka i obywatela, w walce o praworządność!” – mówił senator Adam Szejnfeld podczas uroczystości otwarcia w Senacie historycznych dwóch wystaw. Jednej z okazji 100-lecia Związku Polaków w Niemczech i drugiej poświęconej historii szkół spod znaku „Rodła”. Wystawy otworzył prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu, a wśród bardzo licznych gości byli m.in. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marcin Buława, wójt gminy Zakrzewo, Barbara i Henryk Szopińscy z Domu Polskiego w Zakrzewie, Katarzyna Łoza, dyrektor I LO w Bytomiu i Joanna Późniak, dyrektor I LO w Kwidzynie. W uroczystości udział wzięli organizatorzy uroczystości: senator Halina Bieda, senator Kazimierz Kleina, senator Adama Szejnfeld oraz senator Leszek Czarnobaj.

W gmachu Senatu RP, z inicjatywy senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda w ramach 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, oraz senatorów Haliny Biedy i Leszka Czarnobaja, w zakresie upamiętnienia historii szkół imienia „Rodła”, odbyła się wielka uroczystość otwarcia przez pana Marszałka, prof. Tomasza Grodzkiego dwóch wystaw: wystawy pt. Związek Polaków w Niemczech: Ludzi-Idee-Pamięć”. Wystawa, ta została przygotowana przez zespół państwa Barbary i Henryka Szopińskich z Domu Polskiego w Zakrzewie oraz wystawa pt. „Spod znaku Rodła”, która powstała z pomocą Dyrekcji i Młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie.

Kultywowanie polskości, naszych obyczajów, kultury ważne jest zawsze i wszędzie – i w ojczyźnie, i na obczyźnie. Dlatego zwłaszcza tym, którzy opowiedzenie się za Polską w pięciu dzielnicach Związku Polaków w Niemczech w czasach hitleryzmu przypłacili cierpieniem, a nawet życiem, winni jesteśmy nie tylko pamiętać, ale i szacunek” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając dwie wystawy związane z 100. rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech – „Spod znaku Rodła” oraz „100-lecie utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

Jeśli historia ma nas łączyć, to w walce o demokrację i wolność, w walce o prawa człowieka i obywatela, w walce o praworządność!” – mówił podczas uroczystości otwarcia wystaw senator Adam Szejnfeld. Dzisiejsza uroczystość jest przysłowiową „wisienką na trocie” całorocznego cyklu imprez i uroczystości poświęconych pamięci twórców Związku Polaków w Niemczech. Rozpoczęliśmy ten cykl w dniu 14 stycznia br. złożeniem w Zakrzewie kwiatów na grobie ks. Bolesława Domańskiego z okazji 150-lecia jego urodzin. Co istotne ksiądz Domański był Patronem Polaków w Rzeszy Niemieckiej oraz oddanym działaczem Związku Polaków w Niemczech pełniąc, od 1933r. aż do śmierci, funkcję prezesa Związku. Cykl uroczystości w wielu miejscach kraju i w kilku województwach zakończyliśmy „Debatą Pięciu Marszałków” w Domu Polskim w Zakrzewie. Dzisiaj zatem nasza uroczystość centralna w Warszawie, wieńczy dzieło wspominania, oddawania hołdu i pamięci. Ale na tym nie powinno się zakończyć, bowiem i w Zakrzewie, podczas debaty marszałków, i dzisiaj zastanawiamy się czym powinna być dla nas historia. Mówi się, że nauczycielką. A jeśli tak, to musimy pamiętać, iż niepodległość, iż wolność, iż demokracja, iż praworządność nie są nam dane raz na zawsze. Teraz w Polsce od kilku już lat, a w Europie od 24 lutego br. przekonujemy się, że to nie jest tylko wyświechtany slogan, że niepodległość i wolność, że demokrację i praworządność możemy zawsze stracić, także i w dzisiejszych czasach, mimo że od dekad żyjemy w pokoju. Pamiętajmy o tym i każdego zatem dnia dbajmy o pokój, o niepodległość, o wolność, o demokrację i o praworządność! – tym apelem zakończył swoje wystąpienie senator Adam Szejnfeld.

Marszałek Grodzki zwracając się do licznie przybyłej młodzieży szkół spod znaku „Rodła” powiedział m.in.: „Chodzicie do szkół, które są spadkobierczyniami i kontynuatorkami wielkiej myśli polonijnej, kiedyś zwalczanej (…), a teraz, w wolnej Polsce tak pięknie kontynuowanej przez wasze pokolenie. To jest znakomity przykład, że sztafeta pokoleń trwa, że kultywujemy nasze tradycje niezależnie od kraju, w którym przychodzi nam żyć. I my w Senacie rozumiemy to doskonale, ponieważ Senat opiekuje się Polonią na całym świecie, w tym oczywiście Polonią zgromadzoną w Związku Polaków w Niemczech, z którym nieodłącznie związany jest Znak Rodła i Pięć Prawd Polaków” – podkreślił marszałek. „Teraz na szczęście za naszą zachodnią granicą świat wygląda lepiej, ale za wschodnią granicą toczy się wojna” – przypomniał marszałek prof. Tomasz Grodzki, podkreślając, że Ukraińcy walczą o to, by nikt nie negował istnienia narodu ukraińskiego. „Ci ludzie walczą o to samo, o co myśmy walczyli w czasach zaborów, prześladowań i w czasach komunizmu. Dlatego jesteśmy im winni wszelkie możliwe wsparcie, czemu Polacy wyraz dali w sposób wzbudzający podziw na całym świecie” – powiedział marszałek.

Na pamiątkę uroczystości Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył dyrektor Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie Barbarze Szopińskiej, radnemu wojewódzkiemu, przewodniczącemu Komisji Kultury Sejmiku w Wielkopolsce, Henrykowi Szopińskiemu, dyrektor I LO w Bytomiu Katarzynie Łozie, dyrektor I LO w Kwidzynie Joannie Późniak oraz marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi kopie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie pana Marszałka Tomasza Grodzkiego i senatora Adama szejnfeld z mieszkańcami Ziemi Złotowskiej. Na spotkaniu tym pojawili się również posłowie obradującego równolegle Sejmu, a w wśród nich m.in. Małgorzata Janyska, Rafał Grupiński, Waldy Dzikowski i Kazimierz Plocke. W spotkaniu uczestniczył także marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który serdecznie podziękował marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu za gościnę Senatu, a Wielkopolanom, którzy zjechali na uroczystość, zaangażowania w kultywowanie tradycji i historii oraz wielkopolskich wartości takich, jak praca od podstaw oraz działalność ogranicza.

****

W związku z przypadającą w roku 2022 setną rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech w gmachu Senatu do 21 października br. prezentowane są dwie ekspozycje. Pierwsza z nich, zatytułowana „100-lecie utworzenia Związku Polaków w Niemczech”, prezentowana jest w Senacie z inicjatywy senatorów Kazimierza Kleiny i Adama Szejnfelda. Ma ona na celu upamiętnienie spuścizny kulturalnej, gospodarczej i politycznej Związku Polaków w Niemczech, który przez stulecie działa na rzecz ochrony interesów polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej na ziemiach niemieckich.

Druga wystawa „Spod znaku Rodła” prezentuje wydarzenia związane z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez historie polskich szkół na terenie ówczesnych Niemiec. Wystawa została zorganizowana przez senator Halinę Biedę i senatora Leszka Czarnobaja, a przygotowana przy współpracy młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Ukazuje ona historię powstania pierwszego polskiego gimnazjum na terenie Niemiec w 1932 r. oraz polskiego gimnazjum w Kwidzynie w 1937 r.

Źródło: Senat

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)