Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Tania energetyka rozproszona, prosumenckie – to jest nasza przyszłość!

Redaktor admin on 20 Wrzesień, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„W Polsce panuje przekonanie, że źródła energii muszą być wielkie i skoncentrowane (…). Tymczasem energetyka rozproszona, prosumenckie, to jest nasza przyszłość” – mówił na Politechnice Koszalińskiej senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz przewodniczący senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców. 16 września 2022 r. na Politechnice Koszalińskiej odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, poświęcone rozwojowi odnawialnych źródeł energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej.

Posiedzenie otworzył i w obradach uczestniczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Posiedzenie zorganizowano w związku z obchodami 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, w ramach których komisje senackie odwiedzają różne regiony Polski, zapoznając się z ich problemami i osiągnięciami. Debatę poprzedziła konferencja prasowa towarzysząca otwarciu wystawy „Senat RP wczoraj i dziś” z udziałem rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danuty Zawadzkiej i wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej.

Jak przypomniał Marszałek Tomasz Grodzki, Senat jako jedyna instytucja w naszym kraju powołał specjalną komisję ds. klimatu. Senatorowie pierwsi dostrzegli, że kwestie klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne są fundamentalne dla naszego rozwoju, także ze względu na potrzebę pozostawienia przyszłym pokoleniom Polski czystej ekologicznie, zapewniającej obywatelom czyste powietrze. Podkreślił, że temu właśnie służy prężnie rozwijająca się na Pomorzu Zachodnim energetyka wiatrowa, mimo nietrafionych decyzji rządowych sprzed kilku lat. Dobrze, że w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego, wywołanego m.in. wojną w Ukrainie, w celu zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa energetycznego dostrzeżono potrzebę powrotu do odnawialnych źródeł energii. Marszałek Senatu zaapelował do środowisk samorządowych i naukowych Pomorza Zachodniego, aspirującego do pozycji lidera w produkcji energii z wiatru, o zaangażowanie w rozwój energetyki wiatrowej i farm wiatrowych na Bałtyku, który może dać – jak mówił – przysłowiowego „kopniaka w górę” całemu regionowi. „To jest nam potrzebne. Liczę, że to posiedzenie będzie jednym z impulsów poważnego podejścia do energetyki wiatrowej” – przekonywał. „Chodzi nam o ożywienie energetyki wiatrowej. Niestety senacki projekt w tym zakresie nadal zalega w Sejmie” – dodał Marszałek Senatu.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, senator Gawłowski podkreślił, że obecny kryzys energetyczny nie jest kryzysem wyłącznie na najbliższą zimę, a politycy muszą to zrozumieć. Przypomniał, że w 2016 r. obecna ekipa rządząca podjęła decyzje hamujące rozwój odnawialnych źródeł energii. W obecnej sytuacji, gdy węgla nie można kupić, a gazu zabraknie, konieczne jest postawienie na energetykę pochodzącą z OZE, przede wszystkim z wiatru, dlatego rząd musi odblokować budowę farm wiatrowych na morzu. W ocenie senatora energia z wiatru jest najczystsza i najtańsza. „W tej sprawie jest wszystko jasne, a rząd musi to zrobić” – stwierdził przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska powiedziała, że gdyby Zachodniopomorskie było samotną wyspą, mieszkańcy mieliby zapewnioną energię z OZE na poziomie 82% zapotrzebowania. Jest to rezultat prowadzonej przez władze województwa od lat intensywnej polityki i całego szeregu długofalowych działań na rzecz świeżego powietrza i zielonej gospodarki energetycznej.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski zaznaczył, że blisko 25% wszystkich specjalistów zajmujących się produkcją i obsługą turbin wiatrowych na świecie to Polacy. „To są osoby, które wykonują bardzo wymagającą i odpowiedzialną pracę” – pokreślił, wskazując, że dużą liczbę fachowców wykształciła Politechnika Koszalińska. Dlatego do udziału w posiedzeniu komisji zaproszeni zostali eksperci z tego wiodącego ośrodka.

O technologiach w obszarze energetyki wiatrowej i możliwościach, jakie stwarzają w dobie kryzysu energetycznego, opowiadał prof. Stanisław Duer z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Profesor Duer pokrótce wyjaśnił konstrukcję turbin wiatrowych, ich rodzaje, parametry i zasady działania. Następnie omówił najistotniejsze problemy farm wiatrowych w Polsce, a na zakończenie przedstawił osiągnięcia swojego zespołu badawczego, który zaprojektował inteligentny system ekspertowy Wind Power Plant Expert System, przeznaczony do wspomagania podejmowania decyzji przez operatorów farm wiatrowych.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki opowiedział o działalności tego stowarzyszenia, które obecnie zrzesza 150 firm z sektora energetyki wiatrowej. Omawiając wpływ lądowej energetyki wiatrowej na gospodarkę, przedstawił wyliczenia dotyczące możliwości zastąpienia węgla i gazu importowanych z Rosji produkowaną w Polsce energią wiatrową – dzięki realizacji nowych inwestycji o mocy 6 GW Polska mogłaby całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego węgla i gazu używanych obecnie do produkcji prądu. Na instalację wystarczyłby rok, ale potrzeba odpowiednich regulacji, żeby możliwe było przyspieszenie procedur planistycznych i środowiskowych. Wciąż powielany jest mit, że wszystkie elementy elektrowni wiatrowych produkowane są za granicą, tymczasem wszystkie one produkowane są w Polsce i cała UE korzysta ze sprzętu produkowanego w Zachodniopomorskiem, np. w fabryce KK Electronics, w której produkowane są najważniejsze komponenty każdej turbiny Siemensa. Z przedstawionej przez Janusza Gajowieckiego analizy korelacji struktury miksu wytwórczego cen energii jasno wynika, że im większy udział w miksie energii z OZE, tym niższe ceny prądu w danym okresie. Prezes PSEW opowiedział też o raporcie przygotowanym przez stowarzyszenie, w którym przewidziano trzy scenariusze rozwoju polskiej energetyki wiatrowej. Ich realizacja umożliwi stworzenie do 100 tys. nowych miejsc pracy, przyniesie przyrost PKB nawet o 70–133 mld zł, a do budżetów samorządów trafi 490–935 mld zł dodatkowych wpływów z podatków od nieruchomości.

W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o projekcie spółdzielni energetycznych oraz o konieczności zmiany przepisów blokujący rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju. Podkreślano potrzebę wprowadzenia przepisów, które pozwalałyby lokalizować nowe gminy wiatrowe w Polsce. Zdaniem uczestników debaty, należałoby dokonać aktualizacji dokumentów strategicznych państwa, polityki energetycznej państwa. Wyraźna jest też potrzeba tzw. umów sektorowych na wzór umowy sektorowej dla morskiej energetyki wiatrowej, a ponadto – potrzeba przyśpieszenia procedur planistycznych i pozwoleniowych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Danuta Jazłowiecka poruszyła kwestię protestów społecznych oraz możliwości realizacji inwestycji wiatrowych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

„W tej chwili mamy do czynienia ze swoistą «Grą o tron». Musimy dobrze przygotować się na nadchodzącą zimę” – ostrzegł prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajo Wiecki. Podkreślił, że ostatnie badania potwierdzają, że ponad 90% Polaków popiera rozwój zielonej energii, w tym energetyki wiatrowej, a liczba przeciwników jest marginalna.

„W Polsce panuje przekonanie, że źródła energii muszą być wielkie i skoncentrowane (…). Tymczasem energetyka rozproszona, prosumencka, to jest przyszłość” – przekonywał wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Adam Szejnfeld.

Marszałek Senatu prof. Grodzki. zauważył, że z wypowiedzi ekspertów jasno wynika, że „bezpieczna odległość od turbiny wiatrowej to pięcio- siedmiokrotność jej wysokości, a nie dziesięciokrotność. To znacząco zwiększa obszar pod budowę farm wiatrowych”.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podziękował rektor Politechniki Koszalińskiej za udzielenie gościny senatorom. Zaapelował, by debatę potraktować jako kolejny impuls w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla farm wiatrowych. Marszałek Senatu wręczył rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Danucie Zawadzkiej i wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Annie Bańkowskiej medale senackie, które, jak mówił, mają wartość przede wszystkim symboliczną i są wyrazem uznania dla działających na rzecz dobra wspólnego.

Źródło: Kancelaria Senatu RP

Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#OZE #EnergetykaWiatrowa #FarmaWiatrowa #Biogazownia #Fotowoltaika #Enegia #Wodór #PomorzeZachodnie #Pomorze #SenatRP #Senat #SenatroSzejnfeld #AdamSzejnfeld #Szejnfeld #Piła #Wielkopolska #100LatSenatu #Wystawa

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)