Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Tarcza do naprawy. Senator Szejnfeld zgłasza poprawki.

Redaktor admin on 13 Maj, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Tarcza 3, jeśli byłaby dobrą ustawą, to rząd jeszcze w trakcie pracy nad nią nie informowałby z góry, że pracuje już nad tzw. Tarczą 4. – uważa senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, który w Senacie złożył poprawki poprawiające ustawę rządową.

W dniu 13 maja br., Senat RP pracował nad projektem ustawy tzw. „Tarcza 3.”. Większość senatorów skrytykowała projekt jako mało istotny z punktu widzenia potrzeb walki z negatywnymi skutkami epidemii.

To nie jest ustawa mająca na celu pomoc gospodarce, przedsiębiorcom, służbie zdrowia, czy w końcu pracownikom. To jest ustawa do załatwienia interesików rządu, ukrywanych pod szyldem walki z COVID-19. Większość bowiem zapisów dotyczy spraw nie związanych z walką z epidemią – zaznaczył w swojej opinii senator Adam Szejnfeld. Jako przykłady podał propozycje zmian w Prawie łowieckim, Prawie telekomunikacyjnym, w przepisach ustawy o kinematografii, o dowodach osobistych, o nieodpłatnej pomocy prawnej, o służbie cywilnej czy tych dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Senator Adam Szejnfeld zgłosił jednocześnie poprawki do ustawy rządowej, między innymi dotyczące przewoźników autobusowych, którym „bankructwo zagląda w oczy” z uwagi na zapaść w przewozach publicznych, w tym także w związku zamknięciem szkół, co wiąże się z zaprzestaniem przewozów uczniów.

Innym problemem zaproponowanym do poprawy przez senatora z Wielkopolski jest sytuacja podmiotów działających w galeriach handlowych. Mianowicie w wielu przypadkach najemcy byli różnie traktowani przez wynajmujących ze względu na rodzaj działalności, co nie powinno mieć miejsca.

Bardzo ważną poprawką jest propozycja rozszerzenia prawa do skorzystania z instrumentów wsparcia przez przedsiębiorstwa, które powstały po 1 stycznia 2020 roku. One bowiem nie mają „historii” obrotów, co obecnie eliminowało je z możliwości ubiegania się o pomoc państwa. Brak wsparcia mógłby powodować natomiast masowe bankructwa w tej grupie nowo powstałych przedsiębiorstw.

Podobnie istotną poprawką jest zmiana przepisów dotyczących zwolnienia z ZUS. Chodzi o to, że rząd nie przewidział takiej oczywistości, że jeśli wprowadza zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ZUS od kwietnia, a ustawę wprowadza do Senatu w maju, to przepisy powinny uwzględniać ten fakt. W przeciwnym razie zwolnienie byłoby tylko iluzoryczne i zostało na papierze. Poprawka senatora Szejnfelda naprawia ten błąd.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)