Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Tarcza turystyki

Redaktor admin on 11 Wrzesień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senat przyjął poprawki senatora Adama Szejnfelda do ustawy zwanej „Tarczą turystyki”.  Poprawki senatora z Wielkopolski obejmują swoją pomocą dziesiątki tysięcy firm, których wcześniej nie uwzględniono w systemie rządowej pomocy. Dotyczyć to będzie m.in. prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ZUS oraz dofinasowania wynagrodzeń pracowników podczas postojowego. Uchwalona dzisiaj ustawa trafi teraz do Sejmu.

Senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, złożył szereg poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 skierowanej do przedsiębiorstw branży turystycznej. Dotyczą one przede wszystkim rozszerzenia kręgu firm pod względem ich PKD, które będą mogły skorzystać z pomocy państwa m.in. w postaci zwolnienia ze składek ZUS oraz dofinansowania postojowego ich pracowników.

Turystyka w Polsce przynosi państwu ogromne pieniądze i zatrudnia setki tysięcy pracowników. Służy też milionom obywateli. Nie możemy sobie pozwolić, aby przedsiębiorstwa tego sektora zbankrutowały, tworzą bowiem aż 7% PKB. – tłumaczy Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu.

Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego „nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące jeden z zawodów „turystycznych”, czy „estradowych”. Ustawa ta jednak pierwotnie objęła tylko bardzo wąski krąg przedsiębiorstw, pozbawiając pomocy na przykład przedsiębiorstwa związane z targami, wystawami czy kongresami. Bez pomocy państwa mogłyby one nie przetrwać czasu epidemii. Teraz, dzięki zmianom w ustawie dokonanym przez senatora Ziemi Pilskiej, jest na to szansa.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)