Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Tarcze Szejnfelda

Redaktor admin on 18 Październik, 2023 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Adam Szejnfeld, wcześniej radny, burmistrz, poseł, europoseł, wiceminister gospodarki i senator X kadencji Senatu RP, otrzymując w wyborach 15 października ponad 105 tys. głosów, został ponownie wybrany w skład nowej, XI kadencji Izby Wyższej.

Adam Szejnfeld w Senacie mijającej kadencji przygotował wiele autorskich ustaw, w tym trzy  nazwane „Tarczami Szejnfelda”. Ustawy te, uchwalone przez Senat RP, zawierały przepisy mające na celu wspieranie obywateli, przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Zakładały one m.in.: odszkodowania dla firm zamykanych przez rząd w czasie lockdownu, prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników, proobywatelską interpretację prawa dla wszystkich, a więc dla każdego obywatela, a nie tylko „zwykłą” dla przedsiębiorców i podatników, wprowadzenie 100% odpłatności zasiłku chorobowego dla pracowników w razie choroby związanej z COVID-19 płaconego przez ZUS, skrócenie dla przedsiębiorców czasu zwrotu podatku VAT z 60 do 14 dni, a także pomoc państwa dla firm jednoosobowych oraz małych spółek.

Senator Szejnfeld zaproponował też ustawy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, a także zmniejszenia oraz zawieszenia podatku VAT w czasie trwającej hiperinflacji oraz wiele innych ustaw, w tym o zawieszeniu zakazu handlu w niedziele. Był także autorem setek poprawek do ustaw rządowych i sejmowych, w tym ponad 400. poprawek do tzw. ustaw antycovidowych.

Adam Szejnfeld był również współorganizatorem, wraz z Henrykiem Szopińskim, obecnie nowo wybranym posłem, wspaniałej wystawy w Senacie związanej z jubileuszem 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, który w naszym regionie, na zaproszenie senatora Szejnfelda, było obchodzone przy udziale marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, także w gminie Zakrzewo.

W swojej pracy senackiej mijającej kadencji może poszczyć się obecnością w 100% posiedzeń, ale co ważniejsze bardzo dużą aktywnością parlamentarną. W Senacie bowiem wystąpił 402. razy, podjął też aż 201. interwencji senatorskich. W tym czasie pracował jako wiceprzewodniczący w Komisji Gospodarki Narodowi i Innowacyjności, był też członkiem jednej z najważniejszych Komisji w Senacie, mianowicie Komisji Ustawodawczej. Jako przewodniczący prowadził też parce Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Poza aktywnością w komisjach senackich i w Zespole ds. MSP, Adam Szejnfeld działał również w bardzo ważnych ze względu na wagę spraw zespołach takich jak: Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego, Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych oraz Wielkopolski Zespół Parlamentarny.

W mijającej kadencji, w uznaniu swojej pracy i działalności, senator Adam Szejnfeld otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł „Promotora Polski” Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz „PPP Excellence” i „Europejski Lider PPP” od Europejskiej Fundacji Inwestycji Zrównoważonych, statuetkę „Teatru 44” za wsparcie i zaangażowanie w promowanie kultury od Stowarzyszenia Edukacyjno–Teatralnego, a także medal za działania na rzecz rozwoju i wrażliwość na problemy przedsiębiorców od Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej. Był także nominowany do Konkursu „Osobowość Roku”, organizowanego przez kapitułę redakcji dziennika Głos Wielkopolski. Burmistrz Stefan Kitela uhonorował go natomiast specjalnym dyplomem za wspieranie rozwoju Miasta i Gminy Krajenka.

****

Adam Szejnfeld – mgr prawa, w latach 1980 – 1988 działacz legalnej i podziemnej NSZZ „Solidarność”, działacz „Solidarności Walczącej”, wieziony we Wronkach i Gębarzewie. W Roku 1989 utworzył i został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Szamocinie, był także działaczem Komitetu Obywatelskiego Krajny, Pałuk i Ziemi Nadnoteckiej w Pile.

W przeszłości sportowiec i działacz sportowy, prezes KS Sokół i honorowy prezes KS Joker, przedsiębiorca, radny, burmistrz, poseł, europoseł, wiceminister, a obecnie senator mijającej kadencji oraz nowo wybrany senator Wielkopolski Północnej XI kadencji Senatu RP.

Wcześniej w rządzie autor dziesiątek ustaw, w tym najsłynniejszych z „Pakietu Szejnfelda”, zbioru przepisów deregulujących prawo i ułatwiających życie obywatelom oraz działalność przedsiębiorcom, a w Senacie X kadencji trzech ustaw zwanych „Tarczami Szejnfelda”, mających na celu wspieranie obywateli, przedsiębiorców i pracowników w czasie kryzysu pandemii COVID-19.

Odznaczony medalem Ministra Gospodarki, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność społeczną, zawodową i polityczną przez media i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)