epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Timmermans w Brukseli jasno w sprawie Polski

Redaktor admin on 29 Czerwiec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, jasno powiedział, że nie ma powodu, żeby KE zmieniła swoje stanowisko wobec faktu łamania zasad praworządności w Polsce, bowiem dalej utrzymuje się systemowe zagrożenie dla praworządności w naszym kraju.

W czasie wymiany poglądów na temat sytuacji w zakresie praworządności w Polsce oraz wniosku Komisji w sprawie WRF, wiceszef KE oświadczył, że jest świadomy, iż potrzebne są pilne działania w sprawie sędziów polskiego Sądu Najwyższego, którzy 3 lipca mają przejść na emeryturę.

Timmermans przedstawił także stanowisko w związku z wtorkowym przesłuchaniem Polski przed Radą ds. Ogólnych. – Polskie władze miały duże możliwości, żeby udzielić tam odpowiedzi, ale nie zostały one udzielone tak szeroko, jak byśmy chcieli – powiedział. – Nie ma powodu, by KE zmieniła swoje stanowisko. Jest potrzeba podjęcia większych kroków ze strony polskiej. Komisja pozostaje w gotowości do dyskusji, jesteśmy otwarci na dialog - zaznaczył.

We wtorek 26 czerwca br. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady do spraw Ogólnych. Polska jako pierwszy kraj w historii odpowiadała na jej forum na wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczące przestrzegania praworządności, co było bezpośrednią konsekwencją wszczęcia postępowania w ramach artykułu 7 TUE.

Wiceprzewodniczący KE wymieniał kwestie, którą budzą wątpliwości urzędników Komisji Europejskiej, takie jak m.in. nowa procedura skargi nadzwyczajnej. – Ostatnie poprawki nie usunęły ani nie zmieniły tej procedury w sposób znaczący – podkreślił. Odniósł się także do sprawy niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zmian związanych z Izbą Dyscyplinarną. – Chcę podkreślić, że te wątpliwości są zgłaszane również przez międzynarodowe organizacje, m.in. przez Komisję Wenecką – zaznaczył.

Przedstawiciel Komisji podkreślił też, że KE “nie podważa prawa polskich władz do reform“. – Jednak w reformowaniu kluczowe znaczenie ma niezależność władzy sądowniczej, to, że utrzymany jest trójpodział władzy – powiedział.

Podczas dyskusji Frans Timmermans zwrócił się także bezpośrednio do obecnych na sali europosłów Prawa i Sprawiedliwości – Nie odnieśliście się państwo do niczego co ja tutaj powiedziałem, nie przytoczyliście żadnych merytorycznych argumentów, za to przyszliście atakować mnie personalnie oraz swoich kolegów z Polski.

Źródło: PAP, Onet.pl, informacja własna

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Timmermans #Praworządność #RuleOfLaw #Polska #KomisjaEuropejska #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)