Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Unia bez umowy z szóstą gospodarką Azji

Redaktor admin on 20 Sierpień, 2015 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Republika Chińska, zwana potocznie Tajwanem, jest jedną z najprężniej rozwijających się w ostatnich dziesięcioleciach gospodarek na świecie z wieloma znanymi markami takimi, jak np. Asos, Acer czy HTC. Także współpraca gospodarcza i inwestycyjna między Unią Europejską a Tajwanem jest bardzo silna, a wielkość wymiany handlowej stanowi obecnie ok. 40 mld euro rocznie. Obopólnie korzystna współpraca gospodarcza mogłaby dawać większe efekty nic obecnie, gdyby strony wiązały umowy handlowe i porozumienia gospodarcze. Niestety tak nie jest. Z tych powodów poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem, kiedy KE planuje rozpocząć rozmowy ze stroną tajwańską, jeśli już nie na temat wolnego handlu, to, chociaż na temat umowy o wzajemnej ochronie inwestycji.

- Już teraz 11 państw członkowskich Unii posiada dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a 8 państw Unii podpisało z Tajwanem umowy dotyczące promocji inwestycji. Wydaje się zatem uzasadnione, aby istniejące umowy dwustronne zastąpić jedną umową unijną, która zniweluje utrudnienia taryfowe i pozataryfowe w dostępie do rynków, co jest szczególnie istotne dla tych państw, które umów z Tajwanem jeszcze nie posiadają – podkreślił w zapytaniu do Komisji Europejskiej eurodeputowany z Wielkopolski.

W październiku 2013 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą relacji handlowych między Unią Europejską a Tajwanem, wzywającą do pogłębienia współpracy między partnerami i do ułatwienia negocjacji umowy o współpracy gospodarczej i umowy o ochronie inwestycji.

- Unię Europejską i Tajwan łączy nie tylko przywiązanie do takich wartości, jak demokracja, ochrona praw człowieka, czy gospodarka rynkowa, ale także bliska współpraca w zakresie handlu i inwestycji. Parlament Europejski już dwa lata temu w sposób jednoznaczny wezwał Komisję do rozpoczęcia rozmów dotyczących umowy handlowej, o które strona tajwańska zabiega już od wielu lat - zaznaczył w swoim zapytaniu poseł Szejnfeld.

***

Tajwan, to jeden z tzw. azjatyckich tygrysów, czyli państw, które w stosunkowo krótkim czasie dokonały skokowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Państwo, które jeszcze pięćdziesiąt lat temu było jednym z najbiedniejszych obecnie jest potęgą gospodarczą Azji i świata. Gospodarka Tajwanu w większości oparta jest na eksporcie i należy do tzw. nowo uprzemysłowionych gospodarek o wysokiej dynamice wzrostu. Ponieważ wyspa uboga jest w zasoby naturalne, rdzeniem produkcji przemysłowej są dobra, których wytworzenie wymaga wysoce wyszkolonej siły roboczej oraz know-how.

Unię Europejską i Tajwan łączą bliska współpraca polityczna i gospodarcza. Niemniej jednak, z uwagi na napięte stosunki między Republiką Chińską (Tajwanem) i Chińską Republiką Ludową, które uznają się za jedynego przedstawiciela narodu chińskiego w ramach odmiennie interpretowanej “polityki jednych Chin”, Bruksela odkłada rozpoczęcie rozmów o umowie inwestycyjnej z Tajpej, dając pierwszeństwo prowadzonym obecnie negocjacjom porozumienia o ochronie inwestycji z Pekinem.

Źródło: Informacja własna oraz strona internetowa: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/tajwan/

Hanna Łuczkiewicz

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)