Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Unia na podsłuchu?

Redaktor admin on 5 Marzec, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Instytucje Unii Europejskiej są w coraz większym stopniu zaangażowane w kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno militarnego, jak również cybernetycznego i gospodarczego. – Dlatego należy się zastanowić, czy instytucje UE są w odpowiednim stopniu zabezpieczone przed próbami inwigilacji, tym bardziej że pojawiają się bardzo niepokojące informacje na temat rosnącej aktywności służb wywiadowczych w Brukseli - podkreśla europoseł Adam Szejnfeld, który w tej sprawie podjął interwencję w Komisji Europejskiej.

- Pytanie to wydaje się tym bardziej uzasadnione, iż zabezpieczenie kontrwywiadowcze organów i agencji Wspólnoty jest w znacznym stopniu rozproszone, bowiem pozostaje ono w zakresie wyłącznych kompetencji państw członkowskich, na terytorium których znajdują się poszczególne jednostki. Dlatego celowe wydaje się stworzenie jednolitego systemu wywiadowczego, który byłby w stanie skutecznie chronić wrażliwe dane przetwarzane przez instytucje UE, jak również ich pracowników – dodaje europoseł z Wielkopolski.

Warto przypomnieć, iż w listopadzie 2018 roku 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, wdrażając tzw. mechanizm stałej współpracy strukturalnej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, podjęło decyzję o powołaniu wspólnej szkoły wywiadu UE (ang. Joint EU Intelligence School, JEIS). Projekt koordynować będzie Grecja, natomiast siedziba szkoły powstanie na Cyprze. To jeden z wielu przykładów działań służących pogłębieniu współpracy w obszarze bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, iż bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości dla Europejczyków. Na uznanie zasługują zatem kolejne, ambitne inicjatywy państw członkowskich Unii Europejskiej podejmowane w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Dotyczą one między innymi takich kwestii, jak rozwijanie nowych zdolności wojskowych, wykorzystanie sił zbrojnych na misjach i operacjach UE, czy też udział w programach zbrojeniowych Europejskiej Agencji Obrony. W tym kontekście odpowiednia i skuteczna ochrona instytucji UE przed inwigilacją staje się kwestią bardzo pilną – podsumowuje europoseł Szejnfeld.

***

11 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną (ang. Permanent Structured Cooperation, PESCO). Dzięki PESCO państwa członkowskie UE będą mogły ściślej współdziałać w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Te stałe ramy współpracy pozwolą państwom, które mają taką wolę i możliwości, na wspólne rozwijanie zdolności obronnych, inwestowanie w te same projekty oraz zwiększenie wkładu i gotowości operacyjnej swoich sił zbrojnych. 25 państw uczestniczących w PESCO to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Więcej informacji na temat unijnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony można znaleźć na stronie:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/defence-security/

#Bezpieczeńswo #Obrona #Ochrona #Wywiad #Kontrwywiad #Służby #SłużbySpecjalne #Inwigilacja #Bruksela #KomisjaEuropejska #UniaEuropejska #UE #ParlamentEuropejski #PE #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Europa #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)