epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Unia zakaże geoblokwania. Brawo!

Redaktor admin on 7 Luty, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Nowe unijne regulacje zakazujące geoblokwania w handlu towarami i usługami to niewątpliwie krok we właściwym kierunku. Mają one jednak „plusy dodatnie”, jak i „plusy ujemne” – żartobliwie podsumowuje dzisiejsze głosowania w Strasburgu poseł Adam Szejnfeld. Europoseł z Wielkopolski zaprezentował swój pogląd podczas wystąpienia w także Parlamencie Europejskim.

- Wielu internetowych sprzedawców odmawia dostępu do stron internetowych innych, niż te dedykowane użytkownikom z danego państwa członkowskiego. Nawet jeżeli klient ma dostęp do strony internetowej, to zdarza się, że nie może na niej kupować towarów czy usług. Innym problemem jest przekierowanie na lokalną stronę tej samej firmy, gdzie obowiązujące ceny lub oferowane produkty znacząco się różnią. Tego typu praktyki nie tylko prowadzą do fragmentaryzacji wspólnego rynku, ale również w znaczący sposób dyskryminują jednych konsumentów względem drugich. Nowe regulacje mają to zmienić – podkreśla eurodeputowany z Wielkopolski.

Dzięki nowo przyjętym przepisom zniesione zostaną bariery techniczne w dostępie do stron internetowych i aplikacji sprzedających dobra na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo nie będzie można odmówić sprzedaży konsumentowi ze względu na kraj wydania karty kredytowej. Ponadto konsument nie będzie automatycznie przekierowany na stronę internetową sprzedającego w innym kraju bez jego zgody.

- Przestrzegałbym jednak przed nadmiernym optymizmem. Ze względu na liczne wyłączenia, jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że szkodliwe dla konsumentów geoblokowanie trafiło na śmietnik historii - mówił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. 

- Przyjęliśmy bardzo dobre rozwiązania, uważam jednak że nie są optymalne. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że przynajmniej na razie, unijnym regulacjom nie będą podlegać treści cyfrowe, które są chronione prawem autorskim. W szczególności chodzi tutaj o popularne wśród konsumentów e-książki, muzykę czy gry wideo, jak również usługi audiowizualne, w tym filmy i transmisje wydarzeń sportowych. Z zakresu stosowania rozporządzenia zostały wyłączone również niektóre usługi, np. finansowe, transportowe, łączności elektronicznej i opieki zdrowotnej. Uważam, że i w tym zakresie powinniśmy tworzyć jednolity, wspólny rynek. Wyłączenia z czasem powinny wiec zniknąć z prawa. – uważa poseł Szejnfeld.

***

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE określa trzy szczególne sytuacje, w których od samego początku nie ma uzasadnienia ani obiektywnych kryteriów dla zróżnicowanego traktowania klientów z różnych państw członkowskich UE. Są to:

  • Sprzedaż towarów bez dostawy fizycznej. Przykład: Klient z Belgii chce kupić lodówkę i najlepszą ofertę znalazł na niemieckiej stronie internetowej. Klient ma prawo zamówić produkt i odebrać go w siedzibie przedsiębiorcy lub sam zorganizować dostawę do swojego domu.

  • Sprzedaż usług świadczonych drogą elektroniczną. Przykład: Bułgarska klientka chce nabyć usługi hostingowe dla swojej strony internetowej od hiszpańskiego przedsiębiorstwa. Zyska ona teraz dostęp do usługi, może zarejestrować i nabyć ją bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat w porównaniu z hiszpańskim konsumentem.

  • Sprzedaż usług świadczonych w określonej fizycznej lokalizacji. Przykład: Włoska rodzina może nabyć wycieczkę do parku rozrywki we Francji bezpośrednio i nie zostanie przekierowana na włoską stronę internetową.

Nowe przepisy wejdą w życie po dziewięciu miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tak aby umożliwić handlowcom, a w szczególności małym przedsiębiorcom, dostosowanie się do nich.

Źródło: informacja własna oraz komunikat prasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_pl.htm

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

#OchronaKonsumentow #Konsumenci #PrawaKonsumentów #HandelElektroniczny #Cyfryzacja #GospodarkaCyfrowa #Internet #Zakupy #ZakupyOnline #Geoblokowanie #Geoblokadas #Geoblocking #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)