Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Urząd dla obywatela. Debata publiczna u Prezydenta RP

Redaktor admin on 13 Czerwiec, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W ramach Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 8 czerwca br. odbyła się dyskusja pt. „Obywatel wobec administracji. Konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym”. Jednym z uczestników i panelistów Forum był poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji „Przyjazne Państwo”, twórca „Pakietu Szejnfelda” wprowadzającego przepisy przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców.

Konieczne zmiany dotyczące relacji „urząd – obywatel” nie mogą wypełnić się li tylko poprzez zmianę materialnego i procesowego prawa administracyjnego – mówił podczas debaty na Forum poseł Adam Szejnfeld. Potrzebne są bowiem równoczesne zmiany na wielu płaszczyznach, mianowicie i owszem na poziomie prawnym, legislacyjnym, ale nie tylko poprzez nowelizację prawa, lecz i jego stabilizację. Trzeba równoległe natomiast wprowadzać także większą jawność, transparentność działania administracji publicznej oraz zwiększać wiedzę oraz kompetencję pracowników administracji publicznej poprzez ustawiczne dokształcanie kadr. Ważna jest także, i jest to sprawa fundamentalna, zmiana mentalności urzędniczej, a wiec nastawienia urzędnika do obywatela – kontynuował poseł Adam Szejnfeld.

Celem debaty odbywającej się w ramach Forum Debaty Publicznej była wymiana poglądów na temat ukształtowania modelu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego zapewniającego skuteczne i przyjazne załatwianie spraw obywateli. W debacie brali udział m.in.: przedstawiciele doktryny prawa, sądów i trybunałów, samorządów prawniczych i organizacji gospodarczych, a także parlamentu, rządu i dziennikarze.

Temat debaty podejmował problemy w relacjach obywatel – państwo. Podnoszono problem częstego poczucia bezradności obywateli podczas kontaktów z administracją. Rozważano jak stworzyć procedury, który byłyby proste, transparentne i zrozumiałe. Prezydent Komorowski podkreślił, że chciałby, aby Kancelaria Prezydenta była przydatna w pomocy rozwiązywania istniejącego problemu.

****

Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zadaniem forum jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które doprowadzą do modernizacji Polski. Forum obejmuje w swoim zakresie następujące tematy:

  1. Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina
  2. Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny
  3. Samorząd terytorialny dla Polski
  4. Sprawne i służebne państwo 
  5. Gospodarka konkurencyjnej Polski
  6. Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju
  7. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski

Założeniem Forum jest przygotowanie nie rewolucyjnych, ale ewolucyjnych projektów reform, które w znaczący jednak sposób zmodernizują państwo. Wypracowane przez Forum propozycje reform powinny być przemyślane oraz ustalone drogą dialogu społecznego, tak aby były one następnie uchwalone w jak najszerszym porozumieniu i konsensusie.

Forum Debaty Publicznej jest moderowane przez doradców Prezydenta RP. W ramach forum działa siedem zespołów tematycznych, z których każdy koordynowany jest przez osobną grupę doradców, będących ekspertami w danej dziedzinie.

Przebieg każdego spotkania zespołu tematycznego jest upubliczniony w Internecie. W spotkaniach uczestniczą również, jako obserwatorzy dziennikarze z prasy branżowej.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)