Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W interesie Wielkopolski

Redaktor admin on 2 Sierpień, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W sprawach interesów Wielkopolski poseł Adam Szejnfeld prowadził w ostatnich dniach rozmowy w Poznaniu i w Warszawie. Ich przedmiotem były m.in. problemy Grupy Cegielski oraz spółki Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Poseł Szejnfeld w ostatnich dniach odwiedził również Wielkopolskę północno-zachodnią, w tym powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki i szamotulski. Podczas wizyty w okręgu spotkał się m.in. z przedstawicielami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w sprawie ustawy deregulacyjnej, tzw. Wielkie sprzątanie, Stowarzyszenia „Klempicz – TAK” w sprawie działań na rzecz budowy elektrowni jądrowej w Klempiczu, a także ze starostą pilskim w sprawie rozwoju pilskiego lotniska, utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej oraz parku technologicznego w Pile. W Okręgu Pilskim poseł Szejnfeld spotkał się również z działaczami Platformy Obywatelskiej. Tematem były zbliżające się wybory samorządowe.

Wizyta w ARP. W Sejmie a następnie w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie poseł Adam Szejnfeld spotkał się z prezesami poznańskiej grupy Cegielski, spółki FPS, PKP, Intercity oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W spotkaniach wraz z posłem Adamem Szejnfeldem brał udział również poseł Dariusz Lipiński. Rozmowy dotyczyły przyszłości grupy Cegielski, a przede wszystkim Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu, w tym możliwych zamówień na budowę nowych oraz remonty i modernizację starych wagonów kolejowych. Zainteresowane spółki prowadzą w tych sprawach negocjacje. Ich efekty będą znane ostatecznie jesienią br. 

Wizyta w MON oraz w AMW. Poseł Adam Szejnfeld spotkał się w sprawie terenów okołolotniskowych w Pile z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Efektom tego właśnie spotkania poświecono ostatnie rozmowy w starostwie powiatowym w Pile. Kolejne spotkanie w tej sprawie poseł Adam Szejnfeld planuje w Agencji Mienienia Wojskowego w Warszawie. Mówimy o terenach pod działalność nie tylko lotniskową, ale i gospodarczą. Interesują mnie także możliwości utworzenia w pobliżu pilskiego lotniska specjalnej strefy ekonomicznej oraz parku przemysłowo-technologicznego – podkreśla poseł Szejnfeld. Piła potrzebuje bowiem nowych impulsów prorozwojowych, potrzebne są także stosowne instrumenty rozwoju. Bardzo się cieszę, że radni miejscy przyjęli moją i senatora Piotra Głowskiego propozycję utworzenia w Pile specjalnej strefy ekonomicznej. Wraz z wieloma działaczami samorządowymi, na czelne z senatorem Piotrem Głowskim, naszym kandydatem na prezydenta Piły, i radnym Rafałem Zdzierelą, chcemy, aby Piła miała takie narzędzie ściągania na nasz teren nowych inwestorów. Współpracujemy w tym zakresie także z senatorem Mieczysławem Augustynem i starostą Tomaszem Bugajskim – powiedział poseł Adam Szejnfeld. Wszelkie działania w tym zakresie, np. na sesjach miasta Piły, są przez nas razem inicjowane i koordynowane – uchyla rąbka tajemnicy poseł Szejnfeld.

Elektrownia jądrowa. Spotkanie z prezesem i działaczami Stowarzyszenia „Klempicz – TAK” poświęcone było aktualnej sytuacji związanej z realizacją rządowego programu budowy elektrowni jądrowej, w tym w Klempiczu, gmina Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Postanowiono w aspekcie popularyzacji tej idei podjąć działania organizatorskie mające doprowadzić do zorganizowania jesienią konferencji poświeconej na ten temat w gminie Lubasz. Dotychczasowe konferencje odbyły się w Poznaniu i Czarnkowie, czas więc spotkać się z miejscową ludnością. Dobrym terminem mógłby być miesiąc październik – zaproponował poseł Adam Szejnfeld.

Likwidacja licencji. W Pile odbyło się spotkanie posła Adama Szejnfelda z prezesami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Przedstawiciele Federacji przyjechali do Piły z Gdańska, Poznania i Człuchowa, aby zaprezentować swoje stanowisko wobec ustawy z „Pakietu Szejnfelda”, a szczególnie zmian w ustawie „Wielkie sprzątanie” mających na celu likwidację administracyjnej reglamentacji działalności zawodowej w postaci licencji. Poseł Adam Szejnfeld nie podzielił argumentów szefów Federacji i zapowiedział, iż nadal będzie działał na rzecz zmniejszenia w Polsce ilości koncesji, zezwoleń, pozwoleń, licencji i tym podobnych barier rozwoju przedsiębiorczości oraz wykonywania zawodów regulowanych. Nie wiedzę fundamentalnych argumentów oraz związku przyczynowo-skutkowego między nakazem posiadania licencji, a obowiązkiem rzetelnego wykonywania praw i obowiązków pośrednika nieruchomości – mówił poseł Adam Szejnfeld. Jest to zupełnie sztuczna bariera administracyjna, która nie załatwia niczego oprócz utrudniania dostępu do wykonywania tego zawodu przez osoby dzisiaj nie posiadające licencji a posiadające wystarczającą wiedzę, wykształcenie, doświadczenie i kapitał – mówił poseł Adam Szejnfeld.

Antoni Kolasa,

Dyrektor Biura Poleskiego Posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)