epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W obronie konkurencji na rynku transportu

Redaktor admin on 18 Lipiec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Niestety, po raz kolejny mamy w Europie do czynienia z protekcjonizmem powodującym zaburzania wolnej konkurencji. Niepewność prawa, a także nadmierne obciążenia administracyjne, organizacyjne i finansowe, z którymi muszą się borykać transportowcy, uderza we wszystkie firmy, nie tylko te z Europy Wschodniej. Po godnych krytyki regulacjach dotyczących pracowników delegowanych, przyszedł czas na to, aby spychać do szarej i czarnej strefy przedsiębiorstwa transportowe, w tym szczególnie te małe i średnie. Gdzie się podziały idee leżące u podstaw Wspólnego Rynku i Unii Europejskiej?! – pyta poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który wraz z innymi posłami zwrócił się do Komisarz ds. transportu Violety Bulc, w sprawie przyspieszenia postępowań w tej sprawie przeciwko Niemcom, Francji i Austrii.

Grupa prawie 40 posłów w piśmie do Komisarz Bulc podkreśliła, że jest zaniepokojona sytuacją, w jakiej znalazł się europejski sektor transportu. Już od kilku lat europejscy przewoźnicy, za sprawą krajowych przepisów funkcjonujących w niektórych państwach UE, działają w chaosie prawnym. Dodatkowe prace nad Pakietem Mobilności, który według Komisji Europejskiej miał zagwarantować jasność prawną, znalazły się w impasie zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. – czytamy w dokumencie.

Europosłowie po raz kolejny upominają się więc o przepisy dotyczące stosowania płacy minimalnej wobec kierowców samochodów ciężarowych. W sprawie regulacji prawnych, zwanych potocznie Milog (Niemcy), Loi Macron (Francja) i LSD-BG (Austria), już od kilku lat toczy się postępowanie przed Komisją Europejską. Istnieje bowiem uzasadniona obawa, iż naruszają one prawo unijne.

Do tej pory, Komisja Europejska tłumaczyła, iż postępowania wobec w/w państw powinny być rozpatrywane w kontekście trwających prac nad przeglądem przepisów socjalnych mających zastosowanie do sektora transportu drogowego. Niestety kilka dni temu, Parlament Europejski wszystkie projekty zmian, odnoszące się do trzech sprawozdań z Pakietu Mobilności, odesłał z powrotem do Komisji Transportu, sprawiając, że prace nad nimi zaczną się od początku.

Niestety, postępowania wobec Niemiec, Francji i Austrii nadal się toczą, a od ponad trzech lat Komisja Europejska nie odpowiedziała na pytanie, czy i w jakim stopniu złamane zostało prawo UE, pozostawiając europejskich przewoźników w niepewności prawnej – zauważają europosłowie. – Apelujemy o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków i przyspieszyć postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Niemcom, Francji i Austrii. Europejskie firmy nie mogą już działać w obecnej sytuacji. Obowiązkiem Komisji jest pilne przywrócenie jasności prawnej na rynku wewnętrznym - podkreślają posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Transport #Delegowanie #Konkurencja #MiLog #LoiMacron #LSDBG #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)