Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W Poznaniu o CSR

Redaktor admin on 6 Grudzień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wziął w Poznaniu udział w konferencji Wielkopolskiego Klubu CSR, które odbyło się 5 grudnia br. w Centrum Kultury „Zamek”. Tematem konferencji była samokontrola i kontrola wewnętrzna, wykład na ten temat wygłosił dr Przemysław Rotengruber z UAM.

Niespełna trzy dni temu wziąłem udział w gali finałowej nagrody „Fair Play”. Program ten przewiduje jako jeden z ważnych wskaźników prowadzenia firmy społeczną odpowiedzialność biznesu. Uczestnicząc w pracy kapituły tego konkursu miałem okazję przekonać się jak doskonale wielkopolskie firmy spełniają ten warunek. Mam nadzieję, że działalność takich organizacji jak Wielkopolski Klub CSR wzmocni ten pozytywny trend, powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały praktyki stosowane przez wielkopolskich przedsiębiorców. W roli prelegentów wystąpili m.in.  Maria Korcz oraz dr Przemysław Rotengruber

***

Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to nowy styl w zarządzaniu przedsiębiorstwem polegający na szukaniu równowagi pomiędzy zyskiem i efektywnością firmy a interesami otoczenia danego przedsiębiorstwa. Jak pokazują badania podejmowanie działań w ramach CSR może przynieść firmie szerokie korzyści.

Wielkopolski Klub CSR – to pierwsza w takiej formule w Wielkopolsce inicjatywa, mająca na celu upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i stosowania w praktyce jej narzędzi. Członkostwo w tym wyjątkowym klubie pozwoli między innymi uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • komu potrzebny jest CSR?
  • jak wdrożyć strategię CSR w mojej firmie?
  • czy warto być społecznie odpowiedzialnym?
  • jak stosować CSR w praktyce?

Formuła spotkań zakłada połączenie fachowej wiedzy merytorycznej i praktycznej poprzez aktywny udział uczestników w formie moderowanych dyskusji na temat doświadczeń w zakresie CSR.

(źródło http://www.klubcsr.pl)

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)