epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Walka o prawa dziewcząt i kobiet

Redaktor admin on 10 Październik, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Musimy przywrócić dziewczęta społeczeństwu! – pod takim hasłem obradowali dzisiaj posłowie Komisji Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia podczas wspólnego posiedzenia pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”. Poseł Adam Szejnfeld, od lat zajmujący się równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w Polsce, także i w Parlamencie Europejskim podnosi ten ważny temat.

- Większość kobiet w Ugandzie, jest bardzo marginalizowana. Wynika to z kultury, tradycji i podejścia mężczyzn, zwłaszcza na poziomie lokalnej wspólnoty. Co więcej, badania wskazują, iż na początku szkoły podstawowej bardzo wiele dziewcząt do niej uczęszcza, ale nim ona się kończy, większość niestety zostaje wydana za mąż. W moim społeczeństwie panuje przekonanie, że kiedy dziewczyna zacznie dojrzewać to natychmiast trzeba dla niej znaleźć męża. Dzieje się tak dlatego, że dziewczyny są postrzegane jako źródło dochodu dla swoich rodziców, zwłaszcza przez tych, którzy sami nie mieli dostępu do edukacji. - zaznaczyła prelegentka z Ugandy.

W skali globalnej osiągnięto znaczny postęp w kierunku osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Dostęp dziewcząt do edukacji na poziomie podstawowym i wzmocnienie pozycji kobiet w ostatnich latach uległy znacznej poprawie. Więcej kobiet ma dostęp do usług opieki zdrowotnej i nowoczesnych metod antykoncepcji i mniej umiera podczas porodu. Jednakże, różnice między poszczególnymi krajami i regionami są ogromne.

W wielu krajach młode kobiety mają mniejsze szanse na znalezienie pracy zarobkowej, a także korzystania z edukacji czy szkoleń niż młodzi mężczyźni. Jest także mniej prawdopodobne, że ukończą szkołę średnią. Kobiety nadal nie zarabiają tyle samo co mężczyźni i nie mają takiego samego dostępu do zasobów produkcyjnych, jak na przykład do ziemi.

– Równość mężczyzn i kobiet leży u podstaw wartości Unii Europejskiej. Niemniej poziom osiągnięć w tym zakresie nadal pozostaje nierówny w poszczególnych krajach. Na całym świecie kobiety i dziewczęta nadal są systematycznie dyskryminowane. Bezprecedensowe naruszenia praw kobiet pojawiają się codziennie. Na obszarach objętych konfliktami sytuacja jest wręcz dramatyczna, bowiem gwałt jest używany jako broń wojenna, a kobiety i dziewczęta są zniewolone i sprzedawane jako towary. Niestety by zlikwidować tę sytuację przed nami jeszcze bardzo długa droga - uważa poseł Adam Szejnfeld.

Poza posłami z różnych grup politycznych, we wspólnym wysłuchaniu Komisji Rozwoju oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji Plan International działającej na rzecz praw dzieci i równości dziewcząt oraz UN Women, czyli podmiotu Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Równość #PrawaKobiet #Kobiety #Równouprawnienie #Wolność #Demokracja #PrawaCzłowiek #UEdlaPolski #EPP #EPL #ParlamentEuropejski #UE #PlatformaObywatelska #Edukacja

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)