Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wielkopolski program na medal!

Redaktor admin on 22 Czerwiec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Zostaw komentarz do tego wpisu

Oborniki, gmina Złotów, Okonek… Dzisiaj aż w trzech gminach Wielkopolski Północnej podpisano umowy na realizację wielkopolskiego programu „Szatnia na medal”. To jeden z najbardziej cenionych programów Zarządu Województwa Wielkopolskiego – mówi senator Adam Szejnfeld, który uczestniczył w uroczystościach. W opinii wójtów i burmistrzów wielu gmin, z którymi rozmawiałem, tak właśnie ocenia się tę inicjatywę władz Województwa Wielkopolskiego – daje senator Szejnfeld. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego umowy podpisywał marszałek Jacek Bogusławski a w imieniu gmin: Oborniki – burmistrz Tomasz Szrama, gminy Złotów -wójt Piotr Lach i Okonka – burmistrz Andrzej Jasiłek.

„Szatnia na medal”, to autorski program Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który został zainaugurowany w 2018 roku. W dwóch dotychczasowych edycjach zrealizowano łącznie 126 zadań (28 inwestycyjnych oraz 98 remontowych) na terenie 30 wielkopolskich powiatów.

Program skierowany jest do samorządów, a w ramach niego istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dwa rodzaje zadań: 1). remontowych (modernizacja istniejących obiektów szatniowo – sanitarnych oraz magazynowych lub adaptacja istniejących budynków do potrzeb szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych) oraz 2). inwestycyjnych (budowa nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakup modułowych konstrukcji zaplecza). Samorząd może uzyskać nawet do 100 tys. zł dofinansowania, nie więcej jednak niż 50 proc. wartości całej inwestycji.

W poszczególnych uroczystościach udział brali też, m.in. Jakub Rutnicki – poseł na Sejm RP, Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pani Małgorzata Sameć – wicestarosta Powiatu Złotowskiego.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Komentarz

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)