Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wirtualne waluty, a realne zagrożenia konsumentów

Redaktor admin on 2 Luty, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Szacuje się, że obecnie w użyciu jest już ponad 600 wirtualnych walut, określanych również mianem kryptowalut. – Jesteśmy obecnie świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju wirtualnych walut. Są jednak powody, dla których powinniśmy zachować daleko idącą ostrożność – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, który zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie stanowiska w sprawie wirtualnych walut.

- W odniesieniu do każdej innowacji, a więc także w obszarze technologii finansowej, konieczne jest ostrożne podejście regulacyjne, które z jednej strony nie zdławi innowacji i nie obarczy jej niepotrzebnymi kosztami na wczesnym etapie, z drugiej zaś uwzględni potencjalne zagrożenia - dodaje eurodeputowany. Jest to istotnie także i z tego względu, że coraz bardziej realna staje się perspektywa stworzenia nowego modelu pieniądza i płatności, tzn. dokonywanych anonimowo i bez udziału pośredników w postaci banków, czy innych instytucji finansowych.

- W przypadku wirtualnych walut podkreśla się często ryzyko powstawania baniek spekulacyjnych niebezpiecznych dla stabilności systemu finansowego, czy też możliwość ich wykorzystania do finansowania działalności przestępczej. W mniejszym jednak stopniu zwraca się uwagę na interesy konsumentów i ich ochronę, na przykład w przypadku bankructwa platformy posiadającej takie waluty, czy w przypadku zakończenia przez nią działalności.  Posiadacze wirtualnych walut są także narażeni na nielegalne działania, jak kradzieże wirtualnych walut, hakowanie, fałszerstwa, błędne funkcjonowanie oprogramowania i różnego rodzaju oszustwa. – podkreśla poseł Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z pytaniem, jakie podejmuje działania mające na celu ochronę z jednej strony rynków finansowych, a z drugiej strony konsumentów, w przypadku ewentualnego wystąpienia zagrożenia destabilizacji związanej z wirtualnymi walutami.

Z tych powodów eurodeputowany Szejnfeld postanowił ta ważną sprawa zainteresować Komisje Europejską.

***

Należy podkreślić, iż nie ma jeszcze powszechnie stosowanej definicji wirtualnych walut. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) rozumie przez nie cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny, nie są powiązane z walutą fiducjarną i są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek płatniczy i mogą być przekazywane, przechowywane bądź sprzedawane drogą elektroniczną.

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego podkreślają, iż obrót wirtualnymi walutami w Polsce nie narusza prawa krajowego ani Unii Europejskiej. Posiadanie wirtualnych walut wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje środki finansowe.

Przykładowymi rodzajami ryzyka są:

  • Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży – wirtualne waluty mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę lub infrastrukturę użytkownika.

  • Ryzyko związane z brakiem gwarancji – środki utrzymywane w wirtualnych walutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.

  • Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności – wirtualne waluty nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych.

  • Ryzyko związane z możliwością oszustwa – niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty” wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora.

  • Ryzyko związane z dużą zmianą ceny – dotychczas ceny „walut” wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością.

Źródło: informacja własna oraz Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych (7.07.2017)
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=%2Faktualnosci%2Fwiadomosci_2017%2Fww-pl.html

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#WirtualneWaluty #Kryptowaluty #Bitcoin #SystemFinansowy #Cyberbezpieczeństwo #Konkurencja #UczciwaKonkurecja #WspólnyRynek #Konsumenci #Europa #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #KomisjaEuropejska #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)