Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wsparcie Szejnfelda – przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą

Redaktor admin on 22 Luty, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach starań Komisja Europejska ostatecznie wycofała się z planów wprowadzenia nowych regulacji, które mogłyby okazać się zabójcze m.in. dla polskich producentów oraz importerów akumulatorów i baterii. Odbiłoby się to nie tylko na samych firmach, ale mogłoby dotknąć również trzydzieści tysięcy ich pracownikach. To bardzo dobra wiadomość dla całej branży! - podkreśla europoseł Adama Szejnfelda, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.

- Kilka miesięcy temu wśród producentów i importerów akumulatorów ołowiowych bardzo duży niepokój wzbudziło planowane przez Komisję włączenie kilku związków ołowiu na listę substancji chemicznych wymagających specjalnych zezwoleń. Oczywiście dla przedsiębiorców wiązałoby się to ze znacznymi, dodatkowymi kosztami oraz obciążeniami biurokratycznymi, co mogłoby się odbić na ich kondycji finansowej, ale nie tylko. Negatywne skutki mogłyby spaść także na pracowników. Na szczęście, dzięki między innymi, przedstawionym przeze mnie argumentom, Komisja Europejska odstąpiła od tych zamierzeń na rzecz wypracowania znacznie bardziej proporcjonalnych rozwiązań prawnych. Bardzo się cieszę – mówi eurodeputowany Adam Szejnfeld, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że już teraz w UE obowiązują bardzo szczegółowe i rygorystyczne przepisy dotyczące ołowiu, mające zapobiegać wszelkim zagrożeniom wynikającym z używania tego związku, w tym w działalności w zakresie produkcji akumulatorów i baterii.

- Dodatkowy wymóg udzielania specjalnych zezwoleń na stosowanie związków ołowiu nie tylko nie przyniósłby więc żadnych wymiernych korzyści w zakresie kontroli ryzyka dla zdrowia ludzi, ale co więcej osłabiłby konkurencyjność europejskiego przemysłu akumulatorowego i doprowadził do utraty miejsc pracy w sektorze zatrudniającym bezpośrednio w całej Unii Europejskiej ponad 30 tysięcy pracowników ­- dodaje europoseł z Wielkopolski.

Poseł Szejnfeld podkreśla, iż pierwotne podejście Komisji Europejskiej stało również w sprzeczności z ogłoszonym w maju 2018 roku Europejskim Strategicznym Planem Działania na rzecz Baterii, który ma na celu wzmocnienie potencjału europejskiego sektora produkcji akumulatorów w obliczu zaostrzonej globalnej konkurencji związanej m.in. z elektromobilnością.

- Obecny dynamiczny rozwój elektromobilności wymaga znaczących inwestycji w technologie produkcji baterii i akumulatorów. Europejski przemysł konkuruje z producentami z Chin, Japonii, Korei czy Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji należy z dużą ostrożnością podchodzić do regulacji tak, aby w odpowiedni sposób uwzględniały one możliwości i potrzeby branży. W przeciwnym bowiem razie pod znakiem zapytania stanie realizacja niezwykle ambitnych celów w zakresie transformacji transportu w kierunku mobilności niskoemisyjnej – podsumowuje europoseł Szejnfeld.

***

W Strategicznym Planie Działania na rzecz Baterii, przyjętym przez Komisję Europejską, podkreślono, iż stworzenie konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu produkcji baterii w Europie staje się niezwykle pilne. W związku z tym Komisja propaguje europejskie podejście obejmujące cały łańcuch wartości ekosystemu baterii oraz kładące nacisk na zrównoważony charakter rozwiązań, począwszy od wydobycia i przetwarzania surowców, etapu projektowania i wytwarzania ogniw baterii i zestawów baterii po ich wykorzystanie, recykling i utylizację.

Plan ma w szczególności na celu:

  • zapewnienie dostępu do surowców pochodzących z bogatych w zasoby państw spoza UE, ułatwienie dostępu do europejskich źródeł surowców, a także dostępu do surowców wtórnych dzięki recyklingowi baterii;

  • wsparcie dla europejskiej produkcji ogniw baterii na dużą skalę i stworzenia w Europie w pełni konkurencyjnego łańcucha wartości: wspólne zaangażowanie głównych podmiotów reprezentujących przemysł i organów krajowych oraz regionalnych;

  • wzmocnienie wiodącej pozycji w przemyśle za pośrednictwem zintensyfikowanego wsparcia związanego z badaniami naukowymi i innowacjami na rzecz technologii zaawansowanych (np. litowo-jonowych) i przełomowych (np. półprzewodnikowych) w sektorze baterii;

  • rozwinięcie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich segmentach łańcucha wartości baterii w celu zlikwidowania niedoboru kwalifikacji za pomocą działań polegających na zapewnianiu odpowiedniego szkolenia, przekwalifikowywania i podnoszenia kwalifikacji;

  • wsparcie zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu produkcji ogniw baterii przy możliwie najmniejszym śladzie środowiskowym, np. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie produkcji.

Źródło: Informacja własna oraz Strategiczny Plan Działania na rzecz Baterii stanowiący załącznik do komunikatu Komisji Europejskiej pt. „EUROPA W RUCHU. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna” z 17 maja 2018 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0293&from=EN

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Gospodarka #Rozwój #Biznes #UczciwaKonkurencja #Akumulatory #Baterie #PojazdyPrzyszłości #Samochody #PojazdyElektryczne #Transport #CzystyTransport #Motoryzacja #Mobilność #Elektromobilność #PrzemysłPrzyszłość #ParlamentEuropejski  #PE #KomisjaEuropejska #KE #UniaEuropejska #UE #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)