Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wspólny europejski rynek, to wspólna europejska wartość.

Redaktor admin on 12 Sierpień, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld jako sprawozdawca przedstawił dzisiaj Senatowi sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Omawiana przez senatora Adama Szejnfelda ustawa ma służyć odpowiedniemu stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. Rozporządzenie to ma za zadanie wzmocnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz przyczynić się do ograniczenia barier w swobodnym przepływie towarów.

Wspólny europejski rynek, to wspólna europejska wartość – uważa senator Szejnfeld, który już wcześniej, także jako poseł do Parlamentu Europejskiego, pracował i działał na rzecz tak ważnych dla nas wszystkich zasad, jakimi są swoboda przepływu towarów, usług i kapitału.

Ustawa, o której mowa reguluje w prawie polskim zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów tego rozporządzenia, w tym wskazuje upoważnione organy administracji publicznej, maksymalną wysokość możliwych do stosowania kar oraz warunki i zasadny ostatecznego ich ustalania, a także wyznacza organy właściwe do prowadzenia punktu kontaktowego do spraw produktów (PCP). Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pracowała nad omawianą ustawą w dniu 10 sierpnia 2020r. i przyjęła tę ustawę jednogłosie. Głosowanie w Senacie nad tą ustawa planowane jest na 13 sierpnia br.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)