Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Współpraca z korzyścią dla wszystkich

Redaktor admin on 7 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Każda współpraca powinna opierać się na partnerstwie, w którym każda ze stron zna swoje role, obowiązki oraz prawa. W swoich relacjach z państwami trzecimi Unia Europejska nie może być zatem tylko i wyłącznie stroną dającą, ale powinna także oczekiwać czegoś w zamian – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rozwoju w Parlamencie Europejskim, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie uzależniania polityki rozwojowej od współpracy w zakresie eliminowania nagannych zjawisk, w tym nielegalnej migracji do Europy, na terenie państw trzecich.

Unia Europejska jest największym na świecie darczyńcą w obszarze rozwoju i pomocy humanitarnej oraz głównym partnerem Afryki w dziedzinie gospodarki, handlu i bezpieczeństwa. Z Europy do państw afrykańskich szerokim strumieniem płyną środki finansowe w ramach takich inicjatyw, jak m.in. Europejski Fundusz Rozwoju, Europejski Instrument Sąsiedztwa czy Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

Rozwój ekonomiczny Afryki jest kluczowy dla Unii jako wspólnoty, która działa na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i pokoju na świecie. W ostatnich latach Wspólnota szczególnie odczuła, jak ogromne znaczenie ma zastosowanie tych idei w praktyce. Z uwagi na kryzys migracyjny, państwa członkowskie Unii zaczęły postrzegać kraje afrykańskie nie jako biernych adresatów pomocy rozwojowej, ale partnerów, od których w zamian za wsparcie można oczekiwać na przykład kontroli i zarządzania przepływami migracyjnymi.

- Niestety w Unii Europejskiej pojawiają się również głosy, iż takie podejście jest błędne, bowiem pomoc rozwojowa pod żadnym pozorem nie powinna być związana ze współpracą w jakiejś dziedzinie, w tym i migracji. Mam odmienne stanowisko! Nie można kierować pomocy na likwidację jakiś nieakceptowanych zjawisk i jednocześnie godzić się na to, że druga strona nie podejmuje skutecznej współpracy w tym zakresie – podsumowuje eurodeputowany z Wielkopolski swoje wystąpienie do Komisji.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Rozwój #Migracja #Afryka #BliskiWschód #WspółpracaRozwojowa #Globalizacja #GlobalizacjaDobrobytu #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #KomisjaRozwoju #DEVE #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)