epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zakupy on-line pod ochroną

Redaktor admin on 20 Listopad, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Według badań 61% europejskich konsumentów ma zaufanie do transakcji zawieranych przez Internet ze sprzedawcami z własnego państwa członkowskiego, podczas gdy jedynie 38% czuje się bezpiecznie podczas dokonywania zakupów on-line za granicą.- Budowanie wśród konsumentów zaufania do środowiska cyfrowego w skali kontynentu to wielkie wyzwanie, przed którym obecnie stoimy. Nowe unijne regulacje przyczynią się do lepszej ochrony osób dokonujących transgranicznych zakupów w Internecie – uważa poseł Adam Szejnfeld, który w trakcie debaty Parlamentu Europejskiego wyraził swe poparcie dla działań na rzecz zwiększenia ochrony praw konsumentów cyfrowych w UE.


Parlament Europejski zatwierdził w głosowaniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów. Ten nowy unijny akt prawny, zaproponowany przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego handlu elektronicznego, znacząco wzmacnia uprawnienia organów krajowych współpracujących ze sobą w sprawach naruszeń unijnego prawa konsumenckiego o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w sferze on-line.

- Ochrona konsumentów to jedno z największych wyzwań budowanego w Unii jednolitego rynku, chociażby ze względu na to, iż rynek składający się z dziś z 28, a w przyszłości może i większej liczby państw, nie jest niestety pozbawiony luk, które są wykorzystywane przez nieuczciwych przedsiębiorców, szczególnie w obszarze handlu elektronicznego – zaznacza  eurodeputowany z Wielkopolski, który jest członkiem m.in. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.
- Aż 68 % konsumentów, którzy zgłaszają się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, skarży się na transgraniczny handel elektroniczny. Dlatego potrzebujemy w Unii zwiększenia współpracy i współdziałania wszystkich organów ochrony konsumentów państw członkowskich. To jest wielkie zadanie, dlatego popieram, stanowisko wypracowane w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a wzmacniające rolę organizacji konsumentów i przedsiębiorców oraz doprecyzowujące zakres uprawnień organów krajowych, aby mogły one w ostateczności np. zamknąć stronę internetową naruszającą prawo – dodał poseł Szejnfeld.

***

Z badania obejmującego ponad 2 500 stron sklepów internetowych przeprowadzonego w 2014 r. przez Komisję wynika, że w przypadku 37 % z nich dopuszczono się naruszenia unijnego prawa konsumenckiego, przy czym Komisja oszacowała, że szkody poniesione przez konsumentów wyniosły 770 mln EUR rocznie.

Nowe rozporządzenie przewiduje między innymi, iż w przypadku wystąpienia ryzyka wyrządzenia konsumentom poważnych i nieodwracalnych szkód właściwe organy powinny przyjąć środki pozwalające zapobiec takim szkodom. W szczególności chodzi tutaj o żądanie od dostawców usług hostingowych usunięcia treści lub zawieszenia strony internetowej, usługi lub konta bądź żądanie od rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących zawieszenia na określony czas danej domeny.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#OchronaKonsumentow #Konsumenci #PrawaKonsumentów #Gospodarka #Cyfryzacja #GospodarkaCyfrowa #Internet #Zakupy #ZakupyOnline #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #UEdlaCiebie #AdamSzejnfeld #EPP #EPL #PO #PlatformaObywatelska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)