epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zdrowie publiczne

Redaktor admin on 12 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Sezon kleszczowy w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie ze względu na ciepłą i wilgotną zimę. Co więcej, kleszcze zaczęły kolonizować również miasta będąc co raz częściej przenoszone przez ptactwo, gryzonie czy zwierzęta domowe. Wraz z nimi przenoszone są choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W związku z tym poseł Adam Szejnfeld zaapelował do Komisji Europejskiej o wsparcie działań państw członkowskich mających na celu walkę z szerzącym się zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

- Kleszcze przenoszą m.in. boreliozę, zapalenie opon mózgowych, babesiozę ale też i ok. 30 innych niebezpiecznych dla zdrowia chorób. Choroby te są często bardzo groźne, trudne do wykrycia i leczenia. Co więcej, według badań statystycznych, liczba osób zarażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze z każdym rokiem rośnie – zaznaczył w piśmie do Komisji poseł Szejnfeld, pytając jednocześnie o działania, które komisja planuje podjąć w celu wsparcia badań w zakresie ewentualnego opracowywania szczepionek i metod diagnostycznych chorób przenoszonych przez kleszcze, a przede wszystkim wsparcia strategii zwalczania samych kleszczy.

Obraz kliniczny boreliozy jest bardzo zróżnicowany. Jest uzależniony od okresu choroby i zajęcia poszczególnych układów. Najczęściej choroba ma przebieg fazowy, wielonarządowy, zmiany dotyczą głównie skóry, systemu nerwowego, serca, narządu wzroku, a czasem innych narządów.W 2016 roku lekarze zdiagnozowali ponad 21 tys. zachorowań na boreliozę w Polsce, podczas gdy rok wcześniej było ich ok. 13,5 tys., natomiast 10 lat temu wykryto ją tylko u około 5,5 tys. osób. Podobny wzrost przypadków zachorowań występuje w innych krajach naszego regionu, na przykład w Czechach, na Słowacji, w Austrii czy Niemczech.

- Mimo że większość chorób przenoszonych przez te owady nie jest zakaźna, to jednak nie powinniśmy bagatelizować ich wpływu na życie i zdrowie Europejczyków, szczególnie ze względu na znaczną migrację kleszczy także poza granicę ich naturalnych siedlisk. Coraz częściej pojawiają się bowiem już także w miastach, w bliskości siedlisk ludzi – podkreśla poseł Szejnfeld.

Traktat z Lizbony, który wszedł w życie w 2009 roku, wzmocnił znaczenie polityki ochrony zdrowia w Unii Europejskiej, stanowiąc, że „przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego”. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie udzielane przez Wspólnotę państwom członkowskim oraz przez zacieśnianie współpracy między nimi.

Więcej informacji nt. ochrony zdrowia publicznego w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.3.html

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)