Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zielona energia sposobem na uniezależnienie się Polski od węgla i gazu!

Redaktor admin on 15 Marzec, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Jak uniezależnić Polskę od kopalnianych źródeł energii? Czy możemy sobie w stosunkowo krótkim czasie poradzić bez używania węgla i gazu? Czy wiatr, woda, słońce, biogaz oraz inne zielone źródła energii mogą wystarczyć do zabezpieczenia potrzeb gospodarstw domowych i gospodarki w energię elektryczną oraz ciepło? Na te pytania padły odpowiedzi na konferencji energetycznej, która odbyła się w dniu 14 marca 2022 r. w Senacie. Konferencję otworzył prof. dr. hab. Tomasz Grodzki, a uczestniczyli w niej m.in. senator Stanisław Lamczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego i senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Swoje referaty wygłosili:

  1. Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Stan sieci elektroenergetycznych – dlaczego potrzebna jest zasada współużytkowania zasobów KSE.

  1. Prof. dr. hab. inż. Henryk Majchrzak - Budowa odporności kryzysowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jako podstawa konkurencyjności na rynku europejskim.

  1. Prof. dr. hab. Jacek Dach – Elektrownie biogazowe w gospodarce obiegu zamkniętego, jako źródła bilansujące na lokalnych rynkach energii elektrycznej: porównanie polskiego potencjału i wykorzystania u sąsiadów

Tematem przewodnim konferencji było: „Użytkowanie sieci i budowa elektrowni biogazowych – klucz do autonomizacji względem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jednostek samorządu terytorialnego”. Posiedzenie odbyło się w ramach cyklu konferencji senackich „Prawo elektryczne. Budowa kryzysowej energetycznej odporności elektroprosumenckiej”.

Otwierając konferencję, Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że spotkanie w swoich planach miało skupić się przede wszystkim na budowaniu naszej niezależności energetycznej na surowcach niekopalnych i odchodzeniu od węgla, a przede wszystkim na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Haniebna agresja Rosji na Ukrainę uświadomiła jednak wszystkim, jak ważne jest uniezależnienie gospodarki od zewnętrznych źródeł energii pochodzących z kraju agresywnego od wieków i wykorzystującego swoje surowce do prowadzenia brutalnej polityki. Jak podkreślił marszałek Senatu, w tym kontekście na szali jest nasza przyszłość i bezpieczeństwo. W jego ocenie wojna za naszą wschodnią granicą wymusi drastyczne zmiany w polityce energetycznej i ustawodawstwie. Konieczność budowy niezależności energetycznej zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym będzie wymagała jeszcze szybszych i bardziej stanowczych działań od tych, o których była mowa do tej pory. Chodzi o coś więcej niż ekologię, chodzi o nasze bezpieczeństwo.

Jak mówił przewodniczący zespołu senator Stanisław Lamczyk, chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Polska może zbudować swoją kryzysową energetyczną odporność elektroprosumencką na drodze do neutralności klimatycznej 2050 w ramach społecznej gospodarki rynkowej aktywizującej 2,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzającej sektor MSP na ścieżkę innowacyjności przełomowej oraz pobudzającej 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej do przejścia na rynki elektroprosumeryzmu.

W Europie i na świecie następują zmiany cywilizacyjne. To także one, a nie tylko dbałość o klimat, czyste powietrze i środowisko naturalne, będą stymulowały dynamiczne dążenie do rewizji miksu energetycznego poszczególnych państw. Polska ma w tym zakresie znaczne opóźnienia musi zatem pilnie zintensyfikować swoje działania na rzecz odchodzenia od węglowodorów kopalnianych na rzecz nowoczesnych technik wykorzystania źródeł „zielonej energii”. Ta konferencja wykazuje, że jest to możliwe i to w stosunkowo krótkim czasie – podkreślił senator Adam Szejnfeld

W ocenie uczestników konferencji jest on szansą na zbudowanie gospodarki energetycznej odpornej na wahania polityczne i ekonomiczne, co stało się szczególnie widoczne w obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń w Europie. Dlatego w Senacie zostanie przygotowane nowe prawo elektryczne, bez którego nie poradzimy sobie z budową oddolnych źródeł energii z biomasy, wiatru czy wody, które stanowią realną alternatywę do źródeł kopalnych i zapewnienia naszemu krajowi samowystarczalności ekonomicznej. Na obszarach wiejskich taka transformacja byłaby możliwa już około 2035 r., zyskają na niej też małe i średnie przedsiębiorstwa, które w szczególny sposób dotknął ostatni kryzys energetyczny skutkujący ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu.

W ocenie uczestników konferencji transformacja energetyczna w kierunku prosumeryzmu wpłynie korzystnie na konkurencyjność, bezpieczeństwo i ochronę dostaw.  Jak podkreślano, stworzenie dobrego prawa elektrycznego jest konieczne, bo bez niego nie poradzimy sobie z budową oddolnych źródeł energii z biomasy, słońca i wiatru. „To jest kierunek, w którym powinniśmy pójść, by zapewnić sobie samowystarczalność energetyczną” – przekonywał senator Stanisław Lamczyk.

Podczas konferencji o stanie sieci elektroenergetycznych i potrzebie stosowania zasady współużytkowania zasobów Krajowego Systemu Energetycznego mówił prof. dr hab. inż. Jan Popczyk. Według niego wyjście naszego kraju z pułapki energetycznej i wejście w program elektroprosumeryzmu oznacza szybkie przeprowadzenie procesu transformacji energetycznej, który może potrwać nawet 25 lat. Należy przede wszystkim działać oddolnie, ponieważ siłę napędową prosumeryzmu stanowią oddolni prosumenci, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za innowacje, a także samorządy zdolne organizować lokalne społeczności wokół prosumeryzmu. Szczególną uwagę zwrócił na społeczny aspekt prosumeryzmu i związaną z nim cywilizacyjną szansę dla obszarów wiejskich.

O wykorzystaniu biogazowni do budowy odporności kryzysowej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście konkurencyjności na rynku europejskim mówił prof. dr. hab. inż. Henryk Majchrzak z Polskiej Grupy Biogazowni. W jego ocenie na skutek gwałtownych zmian w sytuacji energetycznej w Europie pod względem technologicznym i ekonomicznym gwałtownie przyspieszy budowa biogazowni.

Elektrownie biogazowe w gospodarce obiegu zamkniętego i jako źródła bilansujące na lokalnych rynkach energii elektrycznej: porównanie polskiego potencjału i wykorzystania u sąsiadów” to temat wystąpienia prof.dr.hab. Jacka Dacha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na zakończenie posiedzenia senator Stanisław Lamczyk zapowiedział przygotowanie 3 projektów ustaw pilotażowych do prawa elektrycznego. Mają one dotyczyć dostępu do informacji, rynków technicznych i zasobów. Jak podkreślił, szczególnie ważna jest informacja dla prosumentów podana w kilku płaszczyznach i dotycząca takich obszarów jak budownictwo, ciepłownictwo czy elektryfikacja transportu, określająca standardy akceptowane zarówno przez rząd, jak i samorządy….

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#OZE #ZielonaEneria #Energetyka #Elektroenergetyka #Węgiel #Gaz #SenatRP #Senat #MiksEnergetyczny #Klimat #CzystePowietrze #OchronaŚrodowiska #KoalicjaObywatelska #PlatformaObywatelska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)