Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zwolnić pomoc z podatku!

Redaktor admin on 3 Marzec, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W związku potrzebą skierowania wielkich środków na pomoc humanitarną senator Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o zwolnienie z podatku dochodowego kwot darowizn przeznaczonych na pomoc humanitarną udzielaną w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Senator proponuje, aby limity nieopodatkowanych kwot były nie niższe niż 100 tys. zł w przypadku osób fizycznych i 3 mln zł w przypadku przedsiębiorców.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę po stronie obywateli Polski pojawiła się wspaniała postawa solidarności i pomocy poszkodowanym. Szczere odruchy serca są budujące, lecz trudno wyobrazić sobie, aby kompleksowa, systemowa pomoc osobom uciekającym przed działaniami wojennymi mogła utrzymywać się na tak wysokim poziomie jak obecnie w nieskończoność. Ponadto ważna jest skala i struktura tej pomocy, a nad tym trudno zapanować, jeśli jest ona realizowana tylko spontanicznie i w naturze. W pewnym więc momencie pomocą powinny zająć się profesjonalne, wyspecjalizowane w tym zakresie organizacje pozarządowe. One jednak na swoją działalność potrzebują środki finansowe. Powinno wesprzeć je zatem państwo, ale mogą też i obywatele oraz przedsiębiorcy. By tak jednak się stało na oczekiwaną skalę, potrzebne są zmiany w ustawach podatkowych – napisał w swoim wystąpieniu do Premiera i Ministra Finansów senator Adam Szejnfeld.

Obecnie nie brakuje pomocy „w naturze”, ale coraz częściej może ona być nietrafiona. Zbyt wiele bowiem osób chce pomagać, a zbyt małe możliwości mają ośrodki koordynacji, by regulować rzekę spontanicznej pomocy. Za chwilę równolegle, obok braków niektórych towarów czy usług dla uchodźców, będzie pojawiał się też w innych przypadkach nadmiar niepotrzebnych darów. Dlatego najlepszą w takiej sytuacji jest pomoc finansowa, bowiem z jej puli mogą korzystać wyspecjalizowane w działalności charytatywnej i pomocy humanitarnej organizacje kupując na bieżąco tylko to, co jest aktualnie potrzebne, a nie zajmując się wszystkim tym, co zwieziono do magazynów.

Aby zatem strumień często nieoptymalnej pomocy rzeczowej zamienić w rzekę pieniędzy, która zwiększy elastyczność działań pomocowych, należałoby zwolnić całkowicie lub w dużej części środki finansowe przeznaczane na cele pomocy z obciążeń podatkowych. Chodzi oczywiście tylko o darowizny przeznaczane na cele humanitarne związane z pomocą ludności cywilnej poszkodowanej działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej. Kwoty takie mogłyby być ewentualnie limitowane, ale nie na niskim poziomie, by nie zniechęcać ludzi i przedsiębiorstwa do „inwestowania do dobro”. Limity takie – jeśli w ogóle – można byłoby ustanowić na pułapie np. 100 tys. zł, jeśli chodzi o osoby fizyczne i 3 mln zł w przypadku przedsiębiorców. Kwoty takich darowizn należałoby potraktować na przykład w sposób analogiczny do kosztów uzyskania przychodu, co byłoby optymalnym i prostym w zastosowaniu rozwiązaniem rachunkowym, księgowym i fiskalnym – napisał senator Szejnfeld do premiera Mateusza Morawieckiego, który jest jednocześnie Ministrem Finansów.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#WojnaWUkrainie #Ukraina #Polska #Piła #Wielkopolska #Wojna #Pokój #NigdyWięcej #SolidarnośćZUkrainą #SolidarniZUkrainą #UE #UniaEuropejska #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #Solidarność #PlatformaObywatleska #KoalicjaObywatelska #WolnaUkraina #wojnanaukrainie #Polish #Poland

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)