Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Senat na rzecz Polonii

Redaktor admin on 2 Kwiecień, 2024 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senat RP – UWAGA! UWAGA! – W marcu ruszył nabór wniosków w konkursie ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Główne kierunki działań Senatu RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2024 r. to aktywizacja młodego pokolenia, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych, wsparcie Polaków na Wschodzie, edukacja polonijna, popularyzacja kultury polskiej, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą i promocja Polski. Składane oferty zadań muszą się wpisać w jeden ze tych kierunków. Nabór wniosków zakończy się 15 kwietnia br.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powołała Roberta Tyszkiewicza na koordynatora ds. spraw Polonii i Polaków za granicą, który m.in. będzie koordynować działania dotyczące zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, nadzorować prace Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu i innych podmiotów wykonujących takie zadania zlecone przez Marszałka Senatu, a także przygotowywać propozycje działań i inicjatyw na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Wzór oferty realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz zasady dokonywania oceny formalnej ofert znajdują się w zarządzeniu Szefa Kancelarii Senatu, a szczegóły konkursu i zasad jego realizacji – w ogłoszeniu. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając mail na adres: polonia2024@senat.gov.pl lub dzwoniąc pod dedykowany nr tel. 22 694 99 22.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)