Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Instytut Ekonomii i Prawa

Redaktor admin on 14 Listopad, 2013 dostępny w Bez kategorii, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld powołał do życia Instytut Ekonomii i Prawa. Życie codzienne przynosi nam przykłady potwierdzające niemalże powszechny brak wiedzy ekonomicznej i prawnej w społeczeństwie oraz „bałagan w głowach obywateli”, którzy nie wiedzą na przykład, co to przychód, a co dochód, albo skąd się biorą środki na publiczne wydatki… Jest to skutek występowania luki edukacyjnej w systemie oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Natomiast, jeśli w dyskusji publicznej czymkolwiek się zajmujemy w tym względzie, to najczęściej ile ma być tygodniowo lekcji historii, czy religia powinna być przedmiotem ocenianym na świadectwie szkolnym lub czy nauka o seksie gorszy młodzież. Nie to jednak ma wpływ na konkurencyjność społeczeństwa w globalnym świecie. Dlatego postanowiłem powołać do życia Instytut Ekonomii i Prawa, projekt, który ma wypełniać tę groźną dla nowoczesnego społeczeństwa lukę edukacyjną – mówi poseł Adam Szejnfeld.

Prawo, ekonomia i gospodarka rządzą dzisiejszym światem. Kto zna się na finansach i przedsiębiorczości oraz rozumie normy prawne na pewno da sobie radę w życiu – mówi Poseł Adam Szejnfeld, pomysłodawca i twórca Instytutu Ekonomii i Prawa.

Instytut Ekonomii i Prawa ma na celu upowszechnianie wiedzy głównie z zakresu prawa i nauk ekonomiczno-gospodarczych. Mając jednocześnie charakter obywatelski szerzy wiedzę również i w szerszym zakresie spraw ważnych dla rozwoju człowieka oraz nowoczesnego społeczeństwa XXI wieku. Są to takie dziedziny i tematy jak np.: demokracja, prawa i wolności obywatelskie, w tym prawa kobiet, sprawne państwo, przyjazna administracja, samorząd terytorialny, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój przedsiębiorczości, wolny rynek, uczciwa konkurencja, promocja aktywności zawodowej, rozwój społeczeństwa informatycznego, innowacyjność, internacjonalizacja, integracja społeczna, zrównoważony rozwój… Fundamentalnym przesłaniem Instytutu jest upowszechnianie idei poszanowania równości, pluralizmu i tolerancji.

Instytut ma wspierać kreowanie liderów i realizację kariery dążącej do odniesienia sukcesu, szerzyć ideę budowania autonomicznej, indywidualnej aktywności ludzi, którzy mają, korzystając z dostępnych zasobów, kreować swoją przyszłość, a nie oglądać się na socjalne państwo. Promowanie i upowszechnianie wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia ma pomagać młodym ludziom w łatwiejszym znajdowaniu się prywatnie w społeczeństwie oraz zawodowo i biznesowo na wolnym rynku. Nie mniej ważnym jest kształtowanie umiejętności budowania własnych przewag konkurencyjnych przy jednoczesnej umiejętności współpracy z otoczeniem. Służyć temu powinno budowanie także postaw szacunku dla innych, w tym mniejszości i tolerowania odmienności jednostek we wspólnocie. Głównym celem Instytutu jest działanie na rzecz zmiany mentalności społecznej oraz budowanie szeroko pojętej samodzielnej aktywności. W konsekwencji projekt Instytut Ekonomii i Prawa ma służyć rozbudowie w Polsce klasy średniej, klasy ludzi samodzielnie myślących i skutecznie dbających o własny interes, a jednocześnie zintegrowanych ze społeczeństwem, oddających na rzecz ogółu część swojej wiedzy, doświadczenia i osiągnieć – tłumaczy Adam Szejnfeld.

Jednym z instrumentów realizacji projektu „Instytutu” jest organizacja spotkań z teoretykami – przedstawicielami świata szkolnictwa wyższego i nauki oraz z praktykami – przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji biznesowych oraz obywatelskich, którzy udowodnili w praktyce, że otwartość, tolerancja, solidarność, odwaga, uczciwość, samodzielność, umiejętność konkurowania, innowacyjność, czy przedsiębiorczość pomagają w osiąganiu sukcesu. Luźna forma spotkań ma pozwolić na większą śmiałość adresatów projektu oraz interaktywność wszystkich uczestników. Umożliwi także lepsze przyswajanie wiedzy z zakresu poruszanych tematów.

Inauguracją działalności Instytutu będzie wykład Ryszarda Petru, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Tematem wykładu i rozmowy ze słuchaczami będzie: Czy ekonomię trzeba pisać na nowo? – Wnioski z kryzysu.

Organizatorami są: Poseł Adam Szejnfeld, Instytut Ekonomii i Prawa oraz Prof. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Spotkanie odbędzie się 18 listopada br. o godz. 13:00 w Auditorium Maximum PWSZ w Pile (Kampus Akademicki, przy ul. Podchorążych 10. budynek F.)

W ramach działalności Instytutu Ekonomii i Prawa planowane jest podjęcie współpracy z władzami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i mediami, a także szkołami wszystkich szczebli oraz uczelniami wyższymi. Równie ceniona będzie współpraca z samorządami uczniowskimi oraz studenckimi kołami naukowymi.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)