Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Bez kategorii’

Wizyta w Krajence, Augustowie, Śmiardowie i Paruszce

Wizyta w Krajence, Augustowie, Śmiardowie i Paruszce

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący PO w Okręgu Pilskim, wizytował inwestycje podejmowane w bieżącym roku w mieście i gminie Krajenka, powiat Złotów. Przy tej okazji poseł miał też możliwość sprawdzenia jak wygląda obecnie remont Gminnego Ośrodka Kultury, który m.in. dzięki wsparciu posła Szejnfelda otrzymał na swój remont dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. Poseł w tym [...]

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań sondażowych UJ  „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.
Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia

XXII edycja programu „Teraz Polska”

XXII edycja programu „Teraz Polska”

W tym roku już po raz XXII Kapituła Konkursu „Teraz Polska” uhonorowała swoim Godłem osoby, firmy i samorządy szczególnie promujące dobry wizerunek Polski na świecie. Poseł Adam Szejnfeld, członek Kapituły wziął udział w uroczystej gali i osobiście wręczył dyplomy oraz statuetki laureatom tego prestiżowego konkursu. Uroczystość odbyła się w dniu 11 czerwca br. W Teatrze [...]

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Sposoby informowania o cenach oferowanych w obrocie gospodarczym towarów i usług określa ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach. Niestety praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że wymogi te bardzo rzadko są wypełniane w aptekach. Konsument, chcąc zakupić jakikolwiek produkt nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia ile on kosztuje, w zasadzie nie jest też w inny sposób [...]

Vox populi

Vox populi

Część publicystów, dziennikarzy i polityków ubolewa od jakiegoś czasu nad narastającą polaryzacją społeczeństwa i utrwalaniem tych podziałów poprzez okopywanie się w swoich poglądach, brak cierpliwości do dyskusji czy chociażby wysłuchiwania poglądów innych osób. Najczęściej mówi się tu o podziale politycznym, na „lud smoleński” i całą resztę. Taki podział to nic nowego i w dużej mierze [...]

Zapraszamy na wybory

Zapraszamy na wybory

Adam Szejnfeld
jest prawnikiem, zajmuje się finansami, gospodarką, przedsiębiorczością, wspiera rozwój samorządów. Jest autorem tzw.” Pakietu Szejnfeld, zawierającego 40 ustaw, które zmieniły na lepsze ponad 1000 przepisów.
Mieczysław Augustyn
jest organizatorem pomocy społecznej, zajmuje się sprawami rodziny, edukacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu. Jest autorem Zielonej Księgi o sytuacji w opiece długoterminowej [...]

Szejnfeld w interesie konsumentów

Szejnfeld w interesie konsumentów

Poseł Adam Szejnfeld, w dniu 13 czerwca br. wystosował zapytanie poselskie do Ministra Infrastruktury, w sprawie zagwarantowania uczciwej konkurencji, a przede wszystkim ochrony konsumentów w zakresie wolności w wyborze korzystania z odbioru programów telewizyjnych. W piśmie został poruszony istotny z punktu widzenia konsumentów problem związany z  dostępem do odbioru darmowych programów telewizyjnych w większości wielorodzinnych [...]

Spotkanie w Wągrowcu

Spotkanie w Wągrowcu

Obecnie w Polsce mamy podział społeczeństwa na osoby będące w ciągłej żałobie po katastrofie smoleńskiej oraz na ludzi, którzy równie mocno przeżyli wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r., ale zdające sobie sprawę, że sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna wymusza dalsze działania na rzecz Państwa i społeczeństwa bez nieustannego oglądania się na przeszłość. W tym kontekście [...]

90 lat temu nad Wisłą

90 lat temu nad Wisłą

15 sierpnia 1920 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem “cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.
Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem [...]

Kto zapłaci za pomysły Kaczyńskiego?

Kto zapłaci za pomysły Kaczyńskiego?

 
„Za pomysły Jarosława Kaczyńskiego zapłacimy wszyscy” – napisała w swoim oświadczeniu Polska Konfederacja Pracodawców Polskich Lewiatan. Poniżej przytaczamy treść oświadczenia PKPP Lewiatan:
Antoni Kolasa
Dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda
„Za pomysły Jarosława Kaczyńskiego zapłacimy wszyscy”
Na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami Kongresu Przedsiębiorczości, platformy współpracy największych organizacji przedsiębiorców, Jarosław Kaczyński jednoznacznie opowiedział się przeciwko ograniczeniu przywilejów emerytalnych rolników, górników i [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)