epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Bez kategorii’

Szejnfeld w świecie najnowszych technologii

Szejnfeld  w świecie najnowszych technologii

Poseł Adam Szejnfeld w dniu 4 czerwca br. uroczyście otworzył targi ITM Polska 2013 – jedno z najważniejszych spotkań tego typu w Polsce, które obywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W tym roku w dniach od 4 do 7 czerwca można zobaczyć ofertę firm z 30 krajów świata, a wszystko to w ramach 8 salonów [...]

Kapituła „Teraz Polska Promocja”

Kapituła „Teraz Polska Promocja”

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu Kapituły VI edycji Konkursu Prac Magisterskich „Teraz Polska”, które odbyło się 22 listopada br. na Uniwersytecie Warszawskiem. Na Laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., nagrody rzeczowe, a także praktyki i staże oraz nagrody rzeczowe. Oficjalne ogłoszenie wyników [...]

Ruszyły prace nowej Komisji Deregulacyjnej

Ruszyły prace nowej Komisji Deregulacyjnej

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Rozpatrzenia Ustaw Deregulacyjnych, tzw. Komisji Deregulacyjnej, której przewodniczącym jest poseł Adam Szejnfeld. Konsultacje i dialog społeczny jest ważną wartością, dlatego złożyłem wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bardzo duża liczba bowiem osób, organizacji [...]

Konferencja “Ambasadorzy Przedsiębiorczości Kobiet – szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety”

Konferencja “Ambasadorzy Przedsiębiorczości Kobiet – szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji “Ambasadorzy Przedsiębiorczości Kobiet – szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety”, która odbędzie się w piątek, 23 listopada br. w Warszawie.
Organizatorem Konferencji jest fundacja Ambasada Kobiet Biznesu we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Gospodarki.
Konferencja będzie wydarzeniem inaugurującym projekt “100 nowych firm kobiecych w 2013 roku” [...]

Wizyta w Krajence, Augustowie, Śmiardowie i Paruszce

Wizyta w Krajence, Augustowie, Śmiardowie i Paruszce

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący PO w Okręgu Pilskim, wizytował inwestycje podejmowane w bieżącym roku w mieście i gminie Krajenka, powiat Złotów. Przy tej okazji poseł miał też możliwość sprawdzenia jak wygląda obecnie remont Gminnego Ośrodka Kultury, który m.in. dzięki wsparciu posła Szejnfelda otrzymał na swój remont dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. Poseł w tym [...]

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań sondażowych UJ  „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.
Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia

XXII edycja programu „Teraz Polska”

XXII edycja programu „Teraz Polska”

W tym roku już po raz XXII Kapituła Konkursu „Teraz Polska” uhonorowała swoim Godłem osoby, firmy i samorządy szczególnie promujące dobry wizerunek Polski na świecie. Poseł Adam Szejnfeld, członek Kapituły wziął udział w uroczystej gali i osobiście wręczył dyplomy oraz statuetki laureatom tego prestiżowego konkursu. Uroczystość odbyła się w dniu 11 czerwca br. W Teatrze [...]

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Dlaczego nie ma cen w aptekach?

Sposoby informowania o cenach oferowanych w obrocie gospodarczym towarów i usług określa ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach. Niestety praktyka obrotu gospodarczego wskazuje, że wymogi te bardzo rzadko są wypełniane w aptekach. Konsument, chcąc zakupić jakikolwiek produkt nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia ile on kosztuje, w zasadzie nie jest też w inny sposób [...]

Vox populi

Vox populi

Część publicystów, dziennikarzy i polityków ubolewa od jakiegoś czasu nad narastającą polaryzacją społeczeństwa i utrwalaniem tych podziałów poprzez okopywanie się w swoich poglądach, brak cierpliwości do dyskusji czy chociażby wysłuchiwania poglądów innych osób. Najczęściej mówi się tu o podziale politycznym, na „lud smoleński” i całą resztę. Taki podział to nic nowego i w dużej mierze [...]

Zapraszamy na wybory

Zapraszamy na wybory

Adam Szejnfeld
jest prawnikiem, zajmuje się finansami, gospodarką, przedsiębiorczością, wspiera rozwój samorządów. Jest autorem tzw.” Pakietu Szejnfeld, zawierającego 40 ustaw, które zmieniły na lepsze ponad 1000 przepisów.
Mieczysław Augustyn
jest organizatorem pomocy społecznej, zajmuje się sprawami rodziny, edukacją i przeciwdziałaniem wykluczeniu. Jest autorem Zielonej Księgi o sytuacji w opiece długoterminowej [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)