epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Komunikaty prasowe’

Szejnfeld w interesie drobnych producentów rolnych

Szejnfeld w interesie drobnych producentów rolnych

Sprzedaż bezpośrednia jest świetnym sposobem na walkę z marnotrawstwem żywności, a jednocześnie może być pomocą dla niezamożnych właścicieli ogródków przydomowych, działek czy rolników posiadających małe areały ziemi. Gdyby jeszcze pozwalać tym producentom na proste przetwarzanie własnych płodów oraz ich sprzedaż poza sieciami handlowymi, na przykład w domu, w gospodarstwach rolnych, na targowiskach, czy w innych [...]

Cyberbezpieczeństwo dzieci

Cyberbezpieczeństwo dzieci

- W dzisiejszym świecie coraz bardziej polegamy na nowych technologiach, one bowiem pomagają nam realizować nasze prywatne cele, czy służbowe obowiązki bez względu na miejsce naszego przebywania. Niestety, oprócz oczywistych korzyści, jakie niesie za sobą rozwój technologiczny, należy pamiętać także o potencjalnych zagrożeniach. – uważa poseł Adam Szejnfeld, który od dawna walczy o ochronę prywatności [...]

Chińczycy na Bałkanach

Chińczycy na Bałkanach

Bałkany to była zawsze beczka prochu w Europie. Dopiero od niedawna obserwujemy względny spokój na tym terenie. – Nie ulega wątpliwości, że skala inwestycji chińskich w Europie będzie wzrastać. Niezbędne są zatem systemowe rozwiązania prawne, aby proces wchodzenia firm chińskich na europejskie rynki odbywał się w sposób przejrzysty i nie budził kontrowersji. Leży to w [...]

W obronie konkurencji na rynku transportu

W obronie konkurencji na rynku transportu

- Niestety, po raz kolejny mamy w Europie do czynienia z protekcjonizmem powodującym zaburzania wolnej konkurencji. Niepewność prawa, a także nadmierne obciążenia administracyjne, organizacyjne i finansowe, z którymi muszą się borykać transportowcy, uderza we wszystkie firmy, nie tylko te z Europy Wschodniej. Po godnych krytyki regulacjach dotyczących pracowników delegowanych, przyszedł czas na to, aby spychać [...]

Internetowa „zaraza”

Internetowa „zaraza”

Zakupy w internecie są dla wielu ludzi dobrodziejstwem. Nie tylko ułatwiają funkcjonowanie zawodowe czy rodzinne, nie odbierając czasu na snucie się po sklepach i galeriach, ale dają także możliwość swobodnego dokonywania wyborów, łącznie z porównywaniem cen i jakości. Mamy też możliwości zrezygnowania z towaru. Nie dotyczy to jednak wszystkiego, czego szukamy w sieci. Niebezpieczeństwo na przykład [...]

W sukurs małym i średnim firmom

W sukurs małym i średnim firmom

Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki Unii Europejskiej. Mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom administracyjnym i regulacyjnym oraz muszą zmagać się z trudnymi warunkami, w tym z niedoskonałościami rynku.  – Świat dookoła nas się zmienia. Zmienia się także gospodarka i struktura europejskich firm. Postępuje technologizacja i cyfryzacja rynku pracy. Musimy w UE podążać za tymi [...]

Nie macie na co liczyć!

Nie macie na co liczyć!

Dzisiaj tysiące ludzi w Warszawie i w wielu miastach całej Polski brało udział w manifestacjach w obronie Sądu Najwyższego, ale tu, w Strasburgu, pan premier Mateusz Morawickie wszystkim im odpowiedział, że nie mają na co liczyć. Wygląda na to, że niszczenie polskiej demokracji, rujnowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, destrukcja Sądu Najwyższego będą postępowały tak długo, aż [...]

Timmermans w Brukseli jasno w sprawie Polski

Timmermans w Brukseli jasno w sprawie Polski

Podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, jasno powiedział, że nie ma powodu, żeby KE zmieniła swoje stanowisko wobec faktu łamania zasad praworządności w Polsce, bowiem dalej utrzymuje się systemowe zagrożenie dla praworządności w naszym kraju.

W czasie wymiany poglądów na temat sytuacji w [...]

„Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”

„Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”

Nie ma szkoły radnych, nie ma szkoły wójtów, burmistrzów czy prezydentów, nie ma szkoły starostów lub marszałków. Samorządowcami zostają najczęściej i owszem ludzie bardzo kompetentni, wykształceni, a nawet doświadczeni, ale na ogół tylko w nielicznych dziedzinach życia. Samorząd natomiast obejmuje absolutnie całe spektrum życia publicznego, np. administrację, prawo, finanse, gospodarkę, planowanie przestrzenne, infrastrukturę, budownictwo, działalność [...]

Czy historia się powtórzy?!

Czy historia się powtórzy?!

Najpierw Trybunał Konstytucyjny, potem sądy powszechnie, teraz Sąd Najwyższy. Tak wygląda proces destrukcji niezależnego sądownictwa w Polsce i niszczenia niezawisłości sędziowskiej. W dniu 3 lipca PiS postawi „kropkę nad i”. Demokracja oparta na trójpodziale władzy się skończy! Dlatego ludzie masowo protestują w większych miastach i nawet symbolicznie w mniejszych. W rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956 zasadne [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)