Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Komunikaty prasowe’

Ustawa o cudzoziemcach do pilnej zmiany – postuluje senator Szejnfeld

Ustawa o cudzoziemcach do pilnej zmiany – postuluje senator Szejnfeld

Powinniśmy jak najszybciej usprawnić system zatrudniania uchodźców w firmach w taki sposób, aby mogli utrzymywać siebie i swoje rodziny z pracy, a nie z zasiłków, lub pomocy obywateli. Niestety w tym zakresie w Polsce jest bardzo wiele utrudnień, a wręcz prawnych barier, w związku z czym senator Adam Szejnfeld wystąpił do rządu o pilne ich [...]

Ogólnopolskie obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech.

Ogólnopolskie obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech.

Senator Adam Szejnfeld wziął udział w inauguracji ogólnopolskiego jubileuszu 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, którą zorganizowano w Zakrzewie, powiat Złotów. Zakrzewo to gmina ks. Bolesława Domańskiego, Patrona Polaków w Niemczech i wieloletniego prezesa Związku. Dlatego uroczystości połączono z obchodami 150. rocznicą urodzin ks. Domańskiego.

W dzisiejszych czasach, wspominając okres międzywojenny, uświadamiamy sobie, nie tylko jak [...]

Potrzeba nadzwyczajnych rozwiązań – pisze senator Szejnfeld do Premiera

Potrzeba nadzwyczajnych rozwiązań – pisze senator Szejnfeld do Premiera

Trwa wojna w Ukrainie. Tworzy to sytuację nadzwyczajną, potrzebne są zatem i nadzwyczajne rozwiązania. I dla obywateli, i dla organizacji pozarządowych, i dla przedsiębiorców, pracodawców, i dla samorządów terytorialnych, i dla wszystkich, którzy są zaangażowani na rzecz pomocy Ukrainie i jej obywatelom. W katalogu licznych postulatów można przykładowo wskazać następujące – napisał do premiera Morawieckiego [...]

Korytarz humanitarny – Apel senatora Szejnfelda

Korytarz humanitarny – Apel senatora Szejnfelda

W Ukrainie trwa wojna wywołana przez Federację Rosyjską. Mimo, że jest to dopiero jej początek, to już z powodu prowadzonych działań powstaje niebywały problem z ewakuacją ludności cywilnej oraz dostarczaniem pomocy. Pilnie należy przystąpić do tworzenia „korytarza humanitarnego” – napisał do premiera senator Adam Szejnfeld.
Wszystkiemu winna jest niewystarczająca przepustowość tak komunikacji drogowej, jak i kolejowej, [...]

Zwolnić pomoc z podatku!

Zwolnić pomoc z podatku!

W związku potrzebą skierowania wielkich środków na pomoc humanitarną senator Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o zwolnienie z podatku dochodowego kwot darowizn przeznaczonych na pomoc humanitarną udzielaną w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Senator proponuje, aby limity nieopodatkowanych kwot były nie niższe niż 100 tys. zł w przypadku osób fizycznych i 3 mln [...]

„Odporna Polska, odporna Wielkopolska”

„Odporna Polska, odporna Wielkopolska”

W sobotę 19 lutego obradował Wielkopolski Kongres Programowy Platformy Obywatelskiej. Kongres poświęcony został omówieniu sześciu grup tematycznych, które były przedmiotem obrad krajowego Kongresu PO pt. „Odporna Polska”, czyli:

Zagrożenia pandemiczne

Kryzysowe zarządzanie państwem

Woda i żywność – strategiczne zasoby

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Lokalny system bezpieczeństwa dostaw

Stabilny złoty

Celem regionalnej debaty było po pierwsze przeanalizowanie wniosków, jakie padły w dyskusji krajowej oraz [...]

Mamy dość! Wszyscy mamy już tego dość!!!

Mamy dość! Wszyscy mamy już tego dość!!!

W Senacie odbyła się Konferencja prasowa podsumowująca obrady Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na temat sytuacji MSP u progu 2022 roku. Przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców w dramatyczny wręcz sposób przedstawili stan ich firm po ostatnich rządowych zmianach twierdząc, że wszyscy mają już dość, tego co dzieje się  w Polsce wobec przedsiębiorców. Firmy będą zamykane, [...]

Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej!

Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej!

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022 – OCENA I REKOMENDACJE”, to był temat piątkowych obrad Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego przewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld.

W posiedzeniu odbytym w formule hybrydowej udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Zaplanowana na dwie godziny debata przeciągnęła się [...]

Antysemityzm w Polsce. Czy rząd z nim walczy, czy… przymyka oczy?

Antysemityzm w Polsce. Czy rząd z nim walczy, czy… przymyka oczy?

W ostatnich latach, ale i miesiącach mamy do czynienia w Polsce z licznymi przejawami rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Trudno jednak znaleźć zdecydowane dowody na to, że te szczególnie szkodliwe społecznie zjawiska spotykają się ze zdecydowanym zwalczaniem przez władzę, ba choćby z potępieniem i krytyką. Co gorsza, opinię publiczną poruszają też liczne informację świadczące, iż organizacje [...]

Antyunijna kampania – Protest senatora Szejnfelda

Antyunijna kampania – Protest senatora Szejnfelda

W ostatnich dniach Polskę zalała kampania, której narracja jednoznacznie odbierana jest jako antyunijna. Mowa o kampanii reklamowej, wspieranej przez spółki skarbu państwa, mającej na celu wmówienie obywatelom, że wysokie koszty cen energii w Polsce to… wina Unii Europejskiej. Uważam tę propagandę za szkodliwą dla Polski i Polaków mającą na celu zniechęcenie obywateli do Wspólnoty. Osłabia [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)