Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Absurdy prawne

Redaktor admin on 2 Kwiecień, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas licznych spotkań z przedstawicielami biznesu zgłaszane są postulaty zmian przepisów prawa, szczególnie gospodarczego i podatkowego. Informacje takie oraz zestawienia prezentują również media. Dlatego poseł Adam Szejnfeld wystosował zapytanie do Ministra Gospodarki w sprawie naprawy polskiego systemu prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy narzekają na polski system prawa gospodarczego wskazując bardzo często na konkretne bariery ich rozwoju – napisał poseł Adam Szejnfeld. Poza regulacją tworzącą konkretne bariery prawne działalności i rozwoju, nader często zdarzają się w przepisach luki prawne, albo rozwiązania niesystemowe, nazywane często przez przedsiębiorców, media czy ekspertów „absurdami prawnymi”, czy „bublami prawnymi”. Ostatnio do takich zaliczono m.in.:

  1. Konieczność odprowadzenia podatku VAT, gdy kontrahent wystawi fakturę, nawet wtedy, gdy nie zapłaci za towar lub usługę,

  1. Brak możliwości odpisania podatku VAT od paliwa dla samochodu osobowego wykorzystywanego do własnej działalności gospodarczej,

  1. Obowiązek zapłaty podatku od udziału w imprezach firmowych. Szczególnie, choć nie wyłącznie, krytykowane jest to, iż ma dotyczyć nawet pracowników, którzy nie brali w nich udziału.

Poseł Adam Szejnfeld, mimo, że zagadnienia te są domeną ministra właściwego ds. finansów, chciał poznać zdanie w tej materii Ministra Gospodarki odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorczości. Ponadto właśnie w resorcie gospodarki zlokalizowano funkcję pełnomocnika rządu ds. deregulacji gospodarczych, a status pełnomocnika rządu daje możliwość działania interdyscyplinarnego.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)