Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Co z lokalnymi telewizjami?

Redaktor admin on 9 Kwiecień, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W trosce o osoby z dysfunkcją wzroku oraz słuchu oraz dostosowując polskie przepisy do dyrektyw unijnych Sejm VI znowelizował ustawę o radiofonii i telewizji. Wprowadziła ona przepisy, które nakładają na nadawców programów telewizyjnych obowiązek zapewnienia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy. Udogodnienia takie mają obejmować, co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Wprowadzone przepisy są słuszne i potrzebna, ale dotyczącą również niewielkich, lokalnych nadawców, dla których wiąże się to ze sporymi kosztami… Dlatego poseł Adam Szejnfeld wystosował zapytanie w tej kwestii.

Niestety, prócz wielkich nadawców krajowych, ustawa obejmuje również małych, lokalnych nadawców telewizji kablowej. Dla nich dostosowanie się do tych przepisów oznacza niejednokrotnie poważne wydatki, na które nie mogą sobie pozwolić. Nie mogą ich bowiem samodzielnie sfinansować, nie mogą tego kosztu przerzucić w ceny na abonentów, bowiem staną się niekonkurencyjni, muszą jednak realizować nowe przepisy. Sytuacja ta potęguje niezadowolenie wśród tych właśnie przedsiębiorców, powodując, że część z nich myśli o zaprzestaniu prowadzenia działalności swoich lokalnych telewizji, pozostawiając co najwyżej jedynie świadczenie usług internetowych i telekomunikacyjnych bądź związanych jedynie e reemisją programów – informuje poseł Szejnfeld.

Niezaprzeczalnie ważne jest dbanie o to, by odbiór programów telewizyjnych był możliwy również dla osób niedosłyszących oraz niedowidzących, Niestety, o ile wielkie telewizje, o zasięgu ogólnokrajowym mogą sobie pozwolić na wprowadzenie omawianych udogodnień, to już stacje lokalne mogą mieć z tym fundamentalny problem. Już dzisiaj przedsiębiorcy ci są obarczani wieloma kosztami prowadzenia swojej działalności gospodarczej, także innymi, niż te podatkowe obowiązujące przedsiębiorców działających w innych branżach. Nakładanie więc na małe firmy tych samych obowiązków, a wiec i kosztów, nie tylko radykalnie zmniejsza ich przychodowość i możliwości utrzymania konkurencyjności na rynku, ale tez może prowadzić do ograniczania działalności, a w skrajnych przypadkach do upadłości – pisze poseł Szejnfeld.

Poseł Adam Szejnfeld zapytał Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy nie uważa, że obowiązki, o których mowa w nowelizacji nie powinny w identyczny sposób dotyczyć operatorów ogólnokrajowych i lokalnych, inaczej mówiąc dużych przedsiębiorców i firm małych oraz czy możliwe są, a jeśli tak, to czy będą podjęte zmiany wspomnianych przepisów, by prawo uwzględniało wielkość, specyfikę oraz możliwość adresatów prawa?

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)