Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Czy planowana jest reforma samorządowa?

Redaktor admin on 9 Kwiecień, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Reforma prokuratury z likwidacją albo przenoszeniem siedzib prokuratur rejonowych, reforma organizacyjna sądów, która doprowadzi do likwidacji siedzib sądów rejonowych w wielu powiatach, wcześniej podobne koncepcje i zmiany dotyczyły np. administracji celnej, czy administracji specjalnej, powodują, że wielu samorządowców obawia się, ze przygotowywana jest reorganizacja struktur administracji samorządowej, w szczególności powiatów. Dlatego też poseł Adam Szejnfeld zwrócił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z pismem w tej sprawie.

Wiadomo, iż trwają prace merytoryczne, a więc badawcze i analityczne oraz toczy się dyskusja na temat obecnego i przyszłego modelu samorządowego, na temat jego potencjału, dochodów i wydatków, systemu organizacyjnego, czy stosunków podległości i nadrzędności. Występują też doniesienia o rozważanych ograniczeniach autonomii samorządu terytorialnego, w tym wprowadzania, choćby w niektórych sprawach i kompetencjach, modelu hierarchicznego pomiędzy gminą, powiatem i samorządowym województwem). Dlatego poseł Adam Szejnfeld zwrócił się z prośbą o informacje, w jakich gremiach i z czyim udziałem prowadzone są te pracy oraz analizy, jakiego zakresu one dotyczą i czy są publicznie dostępne na ten temat jakieś materiały?

Ponadto poseł Adam Szejnfeld chce również dowiedzieć się, jaką opinię ma Minister na temat koncepcji wprowadzenia w Polsce modelu metropolitalnego. Debaty na ten temat bowiem trwały w ostatnich latach bardzo długo, przygotowywano nawet projekty ustawowych rozwiązań, ale jednak w ostatnich miesiącach zapadła cisza w tym względzie. Chciałbym więc się dowiedzieć, czy koncepcja rozwoju Polski na bazie obszarów metropolitarnych została wyczerpana i ostatecznie zamknięta, czy też jednak jest i będzie kontynuowana, a jeśli tak, to kiedy można byłoby się spodziewać ewentualnych projektach w tym zakresie? – zapytał poseł Adama Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)