epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europejskie wsparcie dla NGO-sów

Redaktor admin on 25 Kwiecień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski w Strasburgu przyjął rezolucję, w której wzywa Komisję Europejską do utworzenia Instrumentu na rzecz Wartości Europejskich, który wspierałby finansowo organizacje społeczeństwa obywatelskiego. – Wydarzenia ostatnich miesięcy, niestety także w Polsce, doskonale pokazują, że potrzebne są nowe metody ochrony i propagowania wspólnych wartości w Unii Europejskiej - uważa poseł Adam Szejnfeld, który w głosowaniu poparł rezolucję.

Od wielu lat Unia Europejska, w ramach istniejących programów pomocowych, wspiera finansowo organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w państwach trzecich. Jednocześnie jednak możliwości udzielenia pomocy tego typu organizacjom w UE są bardzo ograniczone. Stąd właśnie wezwanie Parlamentu Europejskiego do utworzenia specjalnego instrumentu finansowania w ramach nowych wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku.

- Poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości to podstawowe wartości, na których opiera się Unia Europejska. W żadnym przypadku nie można jednak uznawać ich za rzecz oczywistą, daną raz na zawsze. Wręcz przeciwnie – trzeba stale je pielęgnować i chronić. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla organizacji propagujących te wartości – dodaje poseł Szejnfeld.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego znalazł się szereg sugestii dotyczących zasad, na jakich powinien funkcjonować Instrument na rzecz Wartości Europejskich. Instrument ten powinien zapewniać organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które angażują się w propagowanie i ochronę europejskich wartości, subwencje na działalność ogólne, jak również dotacje na konkretne projekty i inicjatywy. Ważne jest zapewnienie szybkich i elastycznych procedur przyznawania dotacji. Komisja powinna sporządzać roczne sprawozdanie dotyczące wyników instrumentu oraz publikować wykaz organizacji i działań, które sfinansowano z jego środków.

- Należy pamiętać, iż rezolucja Parlamentu Europejskiego otwiera długą drogę do powstania Instrumentu na rzecz Wartości Europejskich. Już za kilka tygodni Komisja Europejska przedstawi szczegółowy projekt przyszłych wieloletnich ram finansowych. Dopiero wówczas dowiemy się, w jaki sposób Komisja planuje wspierać NGO-sy zaangażowane w ochronę europejskich wartości - podsumowuje poseł Szejnfeld.

#EuropejskieWartości #Wolność #Równość #Demokracja #TraktatyRzymskie #OrganizacjePozarządowe #NGO #EUdlaPolski #PolskaWUE #PolskaWEuropie #Zostajemy #PolacyZaUE #PolesForEU #MyChcemyUnii #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)