Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Gaudeamus igitur….

Redaktor admin on 30 Wrzesień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przeddzień jubileuszu 400 lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza…. W dniu 29 wrzesień br. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w uroczystościach inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Zamiejscowym Ośrodku  Dydaktycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oddział w Pile.

Poznań. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego zostały połączone z obchodami roku jubileuszowego 85-lecia uczelni. Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia pomników profesorów: Edwarda Taylora i Zbigniewa Zakrzewskiego. Było to historyczne uczczenie pamięci wykładowców, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju uczelni i jej znaczenia w naukach ekonomicznych. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do auli UAM gdzie odbyła się inauguracja roku  akademickiego, podczas której Jego Magnificencja  prof. dr hab. Marian Gorynia przywitał nowych studentów, a także przedstawił swoje sprawozdanie. Tradycyjnie doszło również do immatrykulacji studentów I roku. Tego dnia miała miejsce również uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa byłemu wicekanclerzowi Niemiec, Hansowi –Dietrichowi Genscherowi. Uhonorowany wygłosił także wykład inauguracyjny.

Piła. W tym samym dniu na auli Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja roku szkolnego pod przewodnictwem Rektora prof. dr hab. Bronisława Marciniaka. W swoim wystąpieniu rektor zaznaczył, że tylko dzięki wielkiej pomocy parlamentarzystów z Piły, m.in. posła Adam Szejnfelda, w tym roku naukę w pilskim ośrodku podejmuje 250 studentów. Po tradycyjnej immatrykulacji I roku, prof. Marciniak wraz z prof. Lorenzem wręczyli nagrody dla najlepszych studentów i grup studenckich z roku akademickiego 2010/2011. Wykład inauguracyjny pt. „O trzeciej planecie od Słońca zwanej „Oceanem” wygłosił dr. Witold Szczuciński. To niezwykle ważne, abyśmy dalej wspierali pilski oddział uniwersytetu. Daje on możliwości zdobyć wykształcenia wyższego osobom, którym sytuacja finansowa nie pozwala podjąć studiów w innym mieście oraz uzupełnia ofertę dydaktyczną pilskich uczelni o ciekawe kierunki takie jak np. gospodarka wodna, powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)