Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Gospodarka a polityka zagraniczna rządu

Redaktor admin on 29 Marzec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w dzisiejszej denacie sejmowej na temat Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. W swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld skupił się na sprawach związanych z gospodarką i przedsiębiorczością. Poniżej prezentujemy państwu skrót zawierający kilka cytatów z wystąpienia posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego sejmowej Komisji Skarbu Państwa, wiceministra gospodarki w latach 2007 – 2009.

Wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Polska gospodarka na tle kryzysu w Europie i na świecie cechowała się do tej pory wyjątkową stabilnością. W najbardziej kryzysowym 2009 r. Polska, jako jedyny kraj Unii Europejskiej, miała dodatni wzrost PKB, a w 2010r. była trzecią najszybciej rozwijającą się gospodarką UE. Natomiast w roku 2011 polski wzrost PKB (4,3%) był dwukrotnie wyższy, niż średnia unijna.

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne

Dla oceny wiarygodności politycznej i ekonomicznej kraju papierkiem lakmusowym zawsze są „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne”. Należy więc w tym miejscu przyznać, że również w tej dziedzinie Polska pozytywnie prezentuje się na tle Europy i świata. Wzrost napływu BIZ bowiem do Polski w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł aż 46,7%, i był 2,75 razy wyższy niż średnia światowa (17%), dwukrotnie wyższy niż średnia europejska (22,8%) i prawie 1,5 razy wyższy, niż średnia UE (31,9%). Biorąc pod uwagę skumulowaną wartość BIZ Polska jest największym odbiorcą tej formy kapitału w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Polski na światowym rynku BIZ jest też 6. miejsce w rankingu państw najbardziej atrakcyjnych dla Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych na świecie – za Chinami a przed Niemcami (World Investment Report 2011).

Export

Podobnie dobrze, jak w BIZ-e wyglądają dane polskiego eksportu. Rok 2011 przyniósł rekordowy wzrost eksportu, który osiągnął wartość 135,8 mld EUR i był wyższy o 12,8% (tj. o ok. 15,4 mld EUR) niż w roku poprzedzającym. Tym samym, eksport stał się głównym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę, dominując nad konsumpcją krajową.  Także poprzednie lata wskazują na bardzo dobrą sytuację w tym zakresie, mianowicie: rok 2007 – wartość eksportu wyniosła 101,8 mld EUR, 2008 – 116,2 mld EUR, 2009 – 98,2 mld EUR, a w roku 2010 – 120,4 mld EUR.

Współpraca międzyresortowa

Na godne zaznaczenie zasługuje również współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innymi resortami w imię wspólnych interesów Rzeczypospolitej za granicą. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie negocjacji paktu klimatycznego, by naprawić złą sytuację powstałą w 2007 roku po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Istotne są też działania MSZ wespół z Ministerstwem Finansów w zakresie negocjowania umów bilateralnych, na przykład w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, czy z Ministerstwem Gospodarki w zakresie wsparcia polskich firm w udziale w wystawach i targach za granicą.

Akwizycje polskich firm za granicą

Trwający od dawna okres spowolnienia aktywności w gospodarce światowej, w tym europejskiej, powinien zostać wykorzystany do zintensyfikowania aktywności biznesowej polskich przedsiębiorców za granicą, w tym do przejęć firm zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa. Niezbędnym więc elementem w procesie budowy tej międzynarodowej obecności polskich przedsiębiorstw jest wsparcie ze strony rządu i administracji oraz dyplomacji ekonomicznej. Wsparcie informacyjne, wsparcie w samoorganizacji firm i ich zrzeszeń, interwencje w przypadkach dyskryminacji lub naruszania praw, wsparcie kluczowych transakcji handlowych lub projektów inwestycyjnych, są ważne ale mogą już być niewystarczające. Potrzebne są, oprócz tego także, dalsze działania w zakresie ogólnej promocji naszego kraju, a w tym szczególnie promocji polskiej gospodarki, polskich firm oraz polskich produktów i usług. Najtrudniejsze w realizacji przez samych przedsiębiorców są jednak polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne, szczególnie na rynkach pozaeuropejskich. W tym zakresie, panie Ministrze, polscy przedsiębiorcy liczą na wsparcie państwa w sposób szczególny.

Przykład Prezydenta RP

Minister Spraw Zagranicznych i podlegle mu służby często udowadniają, że rozumieją potrzeby polskich przedsiębiorców i wychodzą im naprzeciw. Znakomitym jednak w tym zakresie wzorem jest aktywność Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jako przykład można podać ostatnią wizytę pana Prezydenta w CHRL, która została zdominowana przez problematykę dwustronnej współpracy gospodarczej. Odzwierciedleniem tego faktu była także liczna grupa (ok. 100 osób) przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, która towarzyszyła delegacji oficjalnej Prezydenta. Należy uznać takie zasady za bardzo pożądane i godne rekomendacji w działaniu na przyszłość również w aktywności ministrów polskiego rządu.

Wiele jest czynników tworzących nasze gospodarcze dokonania – uważa poseł Szejnfeld – z których powinniśmy być dumni. Pamiętać jednak należy, iż w katalogu tym są również działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i całego rządu budującego wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej oraz realizującego instrumenty wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą. Działania te powinny być kontynuowane i rozwijane – zakończył poseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)