Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Handel ludźmi – jak go wyeliminować

Redaktor admin on 16 Marzec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Problem handlu ludźmi występuje od lat i wszędzie. W Polsce największą grupę ofiar stanowią Polacy – około 80 %, wśród cudzoziemców to Ukraińcy oraz Białorusini – odpowiednio 8,9% oraz 8,1%*. Wśród ofiar są wszyscy, ale szczególnie narażeni to kobiety i dzieci. W dniu 16 marca 2012r. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji „System eliminowania handlu ludźmi w Polsce – czas na nową jakość”, zorganizowanej przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi z Uniwersytetu Warszawskiego

Wstępem do dyskusji była prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie ośrodka w swoich wystąpieniach podjęli kluczowe zagadnienia z punktu widzenia efektywności i funkcjonalności systemu. Zaprezentowane zostały również propozycje zmian w modelu eliminowania handlu ludźmi.

W swoich wystąpieniach pracownicy Uniwersytetu oraz Prokuratury Generalnej podjęli kwestię problemów rozwiązań prawnych a także instytucji walczących w Polsce z tym niezwykle ważnym problemem. W swoim ostatnim wystąpieniu prof. Zbigniew Lasocki przedstawił najważniejsze propozycje zmian, aby walka z handlem ludźmi była jak najbardziej efektywna.

W dyskusji poseł Adama Szejnfeld zgodził się z tezą poprawy prawa, szczególnie definicji handlu ludźmi, nie zgodził się natomiast z tezą o konieczności tworzenia nowego urzędu i podobnej instytucji, która miałaby się w sposób szczególny, posiadając swoja niezależność organizacyjno-instytucjonalną oraz finansową, zajmować się tym problematyką.

***

Z danych Fundacji „La Strada” wynika, że najczęściej w przypadku handlu ludźmi mamy do czynienia z handlem kobiet do prostytucji. Jednak coraz częściej stosowaną praktyką jest handel ludźmi z przeznaczeniem do pracy, a także przymuszanie do przestępstw (przypadki „obozów pracy we Włoszech, lub przymuszanie do kradzieży w Szwecji). Ofiarami tego procederu, wg badań są najczęściej kobiety w wieku 21-25 lat z wykształceniem podstawowym lub średnim, niezamężne oraz nieposiadające dzieci.

* Dane z MSWiA z 2010 r.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)