Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Indonezja i Europa coraz bliżej

Redaktor admin on 22 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ponad półtora roku temu Unia Europejska i Indonezja rozpoczęły negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu, a we wrześniu tego roku miała miejsce trzecia runda rozmów. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld, będący członkiem Komisji Handlu Międzynarodowego, zwrócił się zatem do Komisji Europejskiej z pytaniem, na jakim etapie znajdują się obecne rozmowy i czy została dokonana już wymiana ofert dotyczących redukcji ceł.

- Indonezja jest największą gospodarką w Stowarzyszeniu Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), odpowiadając za około 36% PKB regionu. W 2015 roku dwustronny handel towarami między UE i Indonezją wyniósł 25,3 mld EUR, a handel usługami 6 mld EUR. Ponadto jako kraj z największą populacją – 250 milionów mieszkańców – jest oczywistym parterem handlowym i rynkiem zbytu dla Unii Europejskiej. – zaznaczył w interpelacji do Komisji Europejskiej poseł z Wielkopolski.

Indonezja korzysta obecnie z preferencji handlowych przyznanych przez w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE, w ramach którego około 30% całkowitego importu z Indonezji ma niższe cła. Planowana umowa ma na celu nie tylko wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie szeregu barier taryfowych oraz pozataryfowych, ale zawierać będzie również postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, ochrony własności intelektualnej czy ochrony inwestycji.

- Jak wskazuje sama Komisja Europejska, celem negocjacji z Indonezją jest podpisanie ambitnej umowy, która przyniesie obu stronom znaczne korzyści handlowe, doprowadzając do wzrostu gospodarczego w Europie i Indonezji. Konieczne jest, aby zarówno Parlament Europejski, który wyraża zgodę na zawarcie umów międzynarodowych przez Unię Europejską, jak i opinia publiczna były lepiej poinformowane jakie postępy udało się osiągnąć w negocjacjach z naszymi partnerami z Indonezji – podkreślił poseł Szejnfeld.

***

W 2016 roku indonezyjski eksport osiągnął łączną sumę 130,66 miliardów USD. Jest to spadek o 13,33% w porównaniu z 150,37 miliardami w roku poprzedzającym. Eksport paliw w 2015 r. spadł aż o połowę rdr., (spadek w 2016 wyhamował; b.d. za 2016 na dzień 14.02). Łączna suma dóbr importowanych, wyniosła 122,87 miliardów USD zaliczając spadek o 14,1% z rokiem 2015 (142,69 miliardów USD). (b.d. za 2016 na dzień 14.02 w rozbiciu na sektory). Bilans handlowy Indonezji, w III kw. 2016r. osiągnął rekordową nadwyżkę 5,67 mld USD.

W roku 2016 Unia Europejska odnotowała ponad 6,94% wzrost wartości eksportu, była jedną z głównych destynacji dla indonezyjskiego eksportu produktów i towarów poza paliwowych, osiągając wartość 14,8miliardów USD. Eksport wewnątrz ASEAN wzrósł o 4,24%, do Państwa Środka o 2,82%. Natomiast odwrotny trend był zauważalny w przypadku sprzedaży, wytworów indonezyjskiej gospodarki do Japonii (-3,98%) i Indii (- 13,58) i Australii ( -32,66).

Wartość importu towarów w 2016 spadła o 4,94% do 135,65 miliardów USD. Wg. udziału procentowego UE w tym zakresie znalazła się na trzeciej pozycji za azjatyckimi potęgami gospodarczymi tj. Chinami i Japonią.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #HandelMiędzynarodowy #Indonezja #ASEAN #Gospodarka #RozwójGospodarczy

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)