Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Jak kompleksowo naprawić rynek pracy?

Redaktor admin on 7 Marzec, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Tematy oskładkowania umów cywilno-prawnych, zmiany prawa zamówień publicznych oraz zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zdominowały dyskusję panelową zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna. W dniu 6 marca 2014 r. poseł Adam Szejnfeld wziął udział w debacie pt.: „Kompleksowy system naprawy rynku pracy – bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i rządu czy budżetu”.

Oskładkowanie umów cywilno-prawnych jest ważnym elementem realizacji powszechności ubezpieczeń społecznych, ale musi być wprowadzane racjonalnie i z uwzględnieniem możliwości pracodawców. W przeciwnym razie może prowadzić do powiększenia bezrobocia z jednej strony i szarej strefy z drugiej strony – powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Odnosząc się natomiast do projektu nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych poseł Szejnfeld omówił przepisy mające na celu ograniczenie kryterium ceny, jako kryterium decydującym o wynikach rozstrzyganych przetargów w Polsce. Omówił też te aspekty tego prawa, które mają wspierać rynek pracy, a więc inicjatywę zatrudniania przy zamówieniach publicznych z umowę o pracę, stosowania, co najmniej płacy minimalnej, jako wykładni tworzonych kosztorysów, oraz waloryzacji niektórych składników umów o zamówienia publiczne

System stymulowania rynku pracy instrumentami prawnymi przewiduje liczne instrumenty, kolejne są wdrażane w życie, ale trzeba pamiętać, iż odziaływanie administracyjne jest skuteczne zawsze tylko w wyjątkowych sytuacjach i na krótką metę. Stabilny i zrównoważony rozwój daje tylko regulacja rynkowa. Działania więc na rzecz wzrostu gospodarczego są zawsze najważniejszymi i najskuteczniejszymi metodami budowania równowagi między potrzebami społecznymi a możliwościami budżetowymi państwa – stwierdził na zakończenie panelu poseł Adama Szejnfeld.

Debata odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie. W dyskusji udział wzięli m.in. reprezentant pracobiorców – przewodniczący Jan Guz, pracodawców – prezes Jeremi Mordasewicz, rządu – minister Jacek Męcina oraz parlamentu – poseł Adam Szejnfeld oraz posłanka Maria Janyska.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)