Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

KIG – Platforma najlepsza dla gospodarki

Redaktor admin on 6 Październik, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W czasach niepewności gospodarczej, a nie mówiąc już kryzysu, zatory płatnicze są największym zagrożeniem dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, i dla stabilności gospodarki oraz finansów publicznych – mówił poseł Adam Szejnfeld. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) 4 października br. zorganizowała debatę przedwyborczą pt. „Tworzenie dobrego prawa – wyzwanie dla nowego Parlamentu?”. Uczestnikiem debaty był poseł Adam Szejnfeld wraz z przedstawicielami innych ugrupowań politycznych, m.in. prof. Krzysztof Rybiński, Martin Bożek, Piotr Kluz, Ariel Rashed i Jacek Wilk. Na debatę nie dotarł mimo zapowiedzi i potwierdzenia swojej obecności Janusz Palikot.

Najwyżej ocenianą partią pod względem ustaw, które były przyjazne gospodarce zdecydowane we wszystkich rankingach KIG wygrywała Platforma Obywatelska RP, wyprzedzając pozostałe partie. Podczas debaty przedstawiony został wynik Barometru legislacyjnego KIG podsumowującego aktywność polskiego Sejmu w kadencji 2007-2011. Monitoring wykazał, iż najefektywniej swój potencjał pro gospodarczy wykorzystały partie koalicyjne PO-PSL (powyżej 80%), pozostałe partie odnotowały wyniki blisko o połowę niższe. W ocenie ekspertów KIG mijająca kadencja przyniosła szereg bardzo istotnych dla gospodarki ustaw, przykładowo wskazano m.in. na: ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę zmieniającą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, czy zmiany w kodeksie spółek handlowych.

Uczestnicy debaty określili analizę KIG, jako przydatną wskazówkę na przyszłość i sygnał ukazujący potrzebę większego zaangażowania Parlamentu w kwestie gospodarcze.

Poseł Adam Szejnfeld za kwestie najważniejsze w zakresie deregulacji uznał zmianę sytemu stanowienia prawa, wyrównanie praw i obowiązków podmiotów mających inicjatywę legislacyjną, dalsze znoszenie obciążeń biurokratycznych, wprowadzenie domniemania działania obywateli zgodnie z prawem, wprowadzenie domniemania działania obywatela w dobrej wierze, uchwalenie rozwiązań ograniczających zatory płatnicze, wprowadzenie rozwiązań udrażniających procedury windykacyjne. W czasach niepewności gospodarczej, a nie mówiąc już kryzysu, zatory płatnicze są największym zagrożeniem dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, i dla stabilności Gospodarki oraz finansów publicznych – mówił poseł Adam Szejnfeld.

***

Podczas spotkania przedstawiciele KIG-u przedstawili prezentację dotyczącą monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, którą prowadzi od 2006 r. Zdecydowana większość uchwalonych ustaw została oceniona przez ekspertów KIG pozytywnie. Wśród pozytywnie ocenionych ustaw najwyższe oceny uzyskały ustawy znajdujące się w poniższej tabeli.

Lp. Najlepiej oceniane ustawy Ocena
1. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 4,4
2. Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym. 4,2
3. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw. 3,8
4. Ustawa o emeryturach pomostowych. 3,8

Zdecydowanie najwyżej ocenioną ustawą (4,4) była Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła długo oczekiwaną zmianę – domniemanie uczciwości podatnika (zasada, iż decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, a w przypadku zgłoszenia pozwu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego). Wyjściem naprzeciw przedsiębiorcom był również obowiązek poinformowania o planowanej kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Pozytywną i wysoką (4,2) ocenę uzyskały również przepisy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Poprzednio obowiązujące przepisy skutecznie zniechęcały do korzystania z tej formy realizacji inwestycji. Uchwalone regulacje miały zmienić dotychczasowy impas. Nie będą konieczne do przygotowania kosztowne analizy dotyczące opłacalności inwestycji, a umowy będą mogły być przygotowywane nawet na okres 40 lat. Przy realizacji projektów w ramach PPP możliwe będzie również korzystanie ze środków unijnych.

(więcej: źródło http://www.kig.pl)

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)