Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Poseł Szejnfeld o absurdach prawnych

Redaktor admin on 7 Marzec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld podczas swoich częstych spotkań z małymi i średnimi przedsiębiorcami słyszy słowa krytyki na polski system prawa gospodarczego, wskazując często na konkretne bariery ich rozwoju. Wśród najczęściej wymienianych problemów są rozwiązania prawne nazywane przez przedsiębiorców, media i ekspertów „absurdami prawnymi”. W swoim najnowszym zapytaniu poselskim skierowanym do Ministra Gospodarki poseł Szejnfeld zwrócił uwagę na najważniejsze „buble prawne” jakie obecnie hamują rozwój gospodarki w Polsce.

Przedsiębiorcy narzekają na polski system prawa gospodarczego wskazując bardzo często
na konkretne bariery ich rozwoju. Jednymi z bardziej dokuczających firmom, a zarazem obniżającymi autorytet państwa i prawa, są rozwiązania prawne nazywane przez przedsiębiorców, media
i ekspertów „absurdami prawnymi”, czy „bublami prawnymi”.

Ostatnio do najczęściej wymienianych wrogich przedsiębiorcom przepisów zalicza się m.in.:

1. Konieczność odprowadzenia podatku VAT , gdy kontrahent wystawi fakturę ale nawet wtedy, gdy nie zapłaci za towar lub usługę.

2. Brak możliwości odpisania podatku VAT od paliwa dla samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

3. Obowiązek zapłaty podatku od imprezy firmowej, nawet, gdy pracownik nie brał w niej udziału.

Mimo, że zagadnienia te są domeną ministra właściwego ds. finansów, to chciałbym jednak znać zdanie w tej materii Ministra Gospodarki odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorczości. Ponadto właśnie w resorcie gospodarki zlokalizowano funkcję pełnomocnika rządu ds. deregulacji gospodarczych, a sam status pełnomocnika rządu a nie ministra, daje jak sądzę możliwości działania interdyscyplinarnego, napisał do Ministra Gospodarki poseł Szejnfeld

W związku z powyższym poseł Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu zapytał Ministra Gospodarki, czy podziela opinie przedsiębiorców, czy też nie i czy podejmie w tych sprawach stosowne działania oraz jeśli nie, to, dlaczego, a jeśli tak, to czy, pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych podejmie działania prawne mające doprowadzić do zmiany obecnie obowiązujących norm w wyżej wskazanym zakresie?

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)