epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld w Brukseli: Unio, wspieraj prosumentów!

Redaktor admin on 29 Styczeń, 2019 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Aby móc zmagać się z postępującymi zmianami klimatycznymi, zwiększyć efektywność energetyczną i zapewnić krajom Wspólnoty niezależność w dostępie do źródeł energii, należy promować nowoczesne technologie oraz wprowadzać odpowiednie regulacje prawne. Kluczowym aspektem zmian w podejściu do polityki energetycznej jest wykorzystanie nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej i dostarczanej do sieci przez konsumentów i społeczności energetyczne - uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Europoseł zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wypracowanie i wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych na poziomie całej Unii, aby wspierać prosumentów energetycznych.

Coraz więcej domów, firm i społeczności wykorzystuje panele słoneczne i turbiny wiatrowe do generowania własnej energii elektrycznej. Te odnawialne systemy zostały wsparte przez rozwój w zakresie magazynowania energii elektrycznej. Lepsza technologia magazynowania pomogła także tym małym wytwórcom w dostarczeniu nadwyżki energii elektrycznej z powrotem do sieci, zapewniając sieci większą elastyczność w stosunku do źródeł energii, która jest tradycyjnie pozyskiwana w znacznym stopniu z dużych elektrowni.

- Niestety, poszczególne państwa członkowskie UE stosują różne rozwiązania. Jedne  umożliwiają prosumentom zabezpieczenie własnej konsumpcji, inne pozwalają na dostarczanie nadwyżki energii do sieci bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń lub płacenia podatków od energii. Są i takie, które wprowadziły obowiązek zakupu tych nadwyżek przez przedsiębiorstwa energetyczne, czy gwarantują, że więksi dostawcy będą musieli płacić tym, którzy instalują odnawialne źródła energii na małą skalę, za energię elektryczną, którą faktycznie eksportują do sieci. Ale i są takie, które praktycznie nie pomagają prosumentom. Należy to zmienić! - zaznaczył eurodeputowany w swoim wystąpieniu.

Przykładowo, ostatnio w Rumunii nowo wprowadzone przepisy umożliwiły prosumentom zabezpieczenie własnej konsumpcji i dostarczanie nadwyżki energii do sieci bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń lub płacenia podatków od energii oraz wprowadziło obowiązek dostawców do zakupu tych nadwyżek. Z kolei w Wielkiej Brytanii nowe prawo gwarantuje, że więksi dostawcy będą musieli płacić tym, którzy instalują odnawialne źródła energii na małą skalę, za energię elektryczną, którą faktycznie eksportują do sieci. Są jednak kraje, gdzie prosumentów się nie szanuje i stosuje się wobec nich minimalne rozwiania, by nie tworzyć zarzutów o szykanowanie tej dziedziny społecznej energetyki.

***

W 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, aby zwiększyć efektywność energetyczną oraz wesprzeć Unię Europejską w osiągnięciu pozycji lidera na polu energii odnawialnej. Celem jest walka ze zmianami klimatu, zmniejszenie zależności UE od importu paliw kopalnych i pomoc gospodarstwom domowym w produkowaniu zielonej energii. Dzięki temu możliwe jest obniżenie emisji CO2, ale także zmniejszenia wydatków na import energii, które wynoszą 350 miliardów euro rocznie.

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Energia #Prąd #CenyPrądu #CenyEnergii #PodwyżkiCenPrądu #CzystaEnergia #OZE #EnergiaOdnawialna #PanelaSłoneczne #TurbinyWiatrowe #Prosumenci #Konsumenci #PrawaKonsumentów #OchronaKonsumentów #PolitykaEnergetyczna #EmisjaCO2 #ZmianyKlimatu #Rozwój #Gospodarka #MŚP #Przedsiębiorstwa #Innowacje #Inwestycje #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #KomisjaEuropejska #Bruksela #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)