Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ujście – polsko-niemiecka granica.

Redaktor admin on 8 Kwiecień, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ujście w 1920 roku powróciło do państwa polskiego i stało się miastem nadgranicznym. Polskę i Niemcy dzieliły wtedy mosty na Noteci i Gwdzie. Teraz Ujście nikogo już i niczego nie dzieli, ale odwrotnie, łączy, na przykład Bytom i Kołobrzeg, drogą krajową nr 11. Śląsk i Pomorze Zachodnie. By jednak łączyć a nie dzielić potrzebne są sprawne mosty na rzekach przepływających przez to królewskie miasto, a z tym jest problem i dlatego w tej sprawie interwencję podjął senator Adam Szejnfeld kierując swoje pismo do pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury.

Ujście to jedno z najstarszych wśród miast i miejscowości w kraju. Jest to także najbardziej newralgiczny punkt dla każdego kierowcy, podążającego drogą krajową nr 11, łączącą Śląsk z wybrzeżem oraz drogą wojewódzką nr 182. Drogi te przecinają aż dwie rzeki: Noteć i Gwda. Jak można się zatem domyślić, by przedostać się z jednej części miasta do drugiej, trzeba przejść lub przejechać aż przez dwa mosty.

W swoim oświadczeniu senator Szejnfeld omawia problem z jakim boryka się już od dawna miasto Ujście. Ekspertyza Instytutu Inżynierii Lądowej Zakładu Budowy Mostów i Dróg Kolejowych Politechniki Poznańskiej wykazała, że mosty są w bardzo złym stanie, wymagają już nie tyle kapitalnego remontu, ale wręcz rozbiórki, co skutkować musi budową nowych przepraw przez Noteć i Gwdę.

Brak drogi ekspresowej oraz ciągle nierealizowana budowa obwodnicy Ujścia i Piły, pogłębia powyższy problem oraz zwiększa poczucie zagrożenia nie tylko kierowców, ale i mieszkańców Ujścia i okolic. W takiej sytuacji wręcz trudno wyobrazić sobie, czym mogłaby się skończyć tutaj katastrofa drogowa związana ze złym stanem technicznym opisywanych mostów. A zagrożenie jest tym bardziej duże, że Ujście jest położone na terenach bagiennych, a więc występują tu warunki tak atmosferyczne, przyrodnicze, jak i mechaniczne, które potęgują negatywny wpływ na stan konstrukcji mostów – podnosi w swoim oświadczeniu senator Szejnfeld.

Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej nowych mostów, została już podpisana, ale nadal nie wiadomo co dalej. Władze miasta nie wiedzą na jakim etapie jest planowanie, projektowanie oraz jak ma wyglądać finansowanie tej inwestycji. Co najważniejsze natomiast, nie wiadomo, jaki jest planowany kalendarz realizacji tego niezwykle ważnego zadania. W związku z powyższym senator zapytał Pana Ministra, na jakim etapie są prace związane z tą inwestycją? Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia oraz kiedy zakończenia budowy nowych mostów oraz jak będzie wyglądało finansowane tej inwestycji?

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)