Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W LO Chodzież o Polsce, Europie i świcie… – wykład posła Adama Szejnfelda

Redaktor admin on 2 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Przyszłość strefy euro i Unii Europejskiej, umowa ACTA, wzrost cen paliw, handel zagraniczny i inwestycje, problematyka zrównoważonego rozwoju i wiele innych zagadnień było przedmiotem spotkania posła Adama Szejnfelda z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Barbary w Chodzieży. Spotkanie rozpoczął wykład posła Szejnfelda odnoszący się aż do dwóch ważnych tematów: „Stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskie w obliczu kryzysu finansów strefy euro” oraz „Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Polski, Europy i świata”

I LO w Chodzieży to jedno z najlepszych liceów w Polsce i drugie w ogólnopolskim rankingu, jeśli chodzi o Wielkopolskę Północną. Może się ono poszczycić licznym gronem wybitnych absolwentów. Wśród nich są na przykład m. in. prof. Roman Drews, prof. Ryszard Ławniczak, prof. Edward Pieścikowski, Barbara Namysł, Tadeusz Urban, Adam Sławiński, Tomasz Jędraszczak, Jacek Cerkaski, Janusz Giera czy Rafał Piechota. Nie może zatem dziwić, że podczas spotkania z posłem Adamem Szejnfeldem, które odbyło się 1 lutego br., licznie zgromadzona młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji, a jej wiedza na bieżące tematy społeczne i gospodarcze była imponująca.

Podczas spotkania poseł Adam Szejnfeld dał wykład poruszając jednocześnie aż dwa ważne tematy: „Stan i perspektywa rozwoju Unii Europejskie w obliczu kryzysu finansów strefy euro” oraz „Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Polski, Europy i świata”. W sprawach makroekonomicznych Adam Szejnfeld mówił: Dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że decyzja podjęta w najodleglejszym nawet zakątku świata oddziaływuje na Polskę. To co się dzieje na giełdzie w Londynie, albo na ulicach Nigerii ma znaczenia dla naszego życia. Świat bowiem, zwłaszcza pod względem ekonomicznym, stał się niemalże jednym rynkiem.

Odnosząc się do problemów państw strefy euro, poseł Szejnfeld zaznaczył: UE stanęła obecnie na skrzyżowaniu dróg – dwóch różnych rozwiązań: dalsze pogłębianie integracji, czy odwrotnie, powolna dezintegracja. Patrząc na sprawę z perspektywy globalnej, obecne procesy łączenie się krajów na innych kontynentach w organizacje gospodarcze, jak związki krajów Azjatyckich, Ameryki Północnej i Środkowej, czy nawet ostatnio krajów Ameryki Południowej, pokazują, że integracja ma większy sens. Wiadomo, że UE oprócz kryzysu fiskalnego ma jeszcze problem ze wspólną polityką, ponieważ dalej nad wiodącymi tematami nie ma zgodności wśród wszystkich 27 krajów UE. Polska w ostatnich latach staje się, co ewidentnie widać, coraz bardziej liczącym się sferze decyzyjnej krajem Wspólnoty.

Po wystąpieniu posła młodzież licealna zadawała mnóstwo pytań, co spowodowało, że spotkanie zamiast obliczone na jedną godzinę lekcyjną trwało aż dwie godziny. Wbrew oczekiwaniom pierwsze pytanie wcale nie dotyczyło umowy ACTA, a rosnących cen paliw na polskich stacjach benzynowych. Pytano przy tej okazji również o różnice w wysokości płac w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Najliczniejszą grupą pytań były jednak te dotyczące umowy międzynarodowej ACTA. Poruszano również sprawy służby zdrowia, przedsiębiorczości, oświaty no i oczywiście sprawa związanych z przyszłością Unii Europejskiej.

Wizyta posła Adama Szejnfelda w chodzieskim Liceum, była doskonałym sposobem na skonfrontowanie posiadanej przez uczniów dużej wiedzy na tematy świata współczesnego z poglądami posła.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)