Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wieś Nieżychowo Rozmowy Szejnfelda z uczniami i nauczycielami

Redaktor admin on 12 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

O co chodzi tak naprawdę z ACTA, dlaczego premier najpierw zgodził się na podpisanie umowy oraz dlaczego Polska wstrzymuje się z jej ratyfikacją, na ten i na inne tematy rozmawiał poseł Adam Szejnfeld z młodzieżą z Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie. Wizyta w szkole miała miejsce 10 lutego br., po spotkaniu z uczniami poseł Szejnfeld spotkał się z dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną, żeby omówić bieżącą sytuację szkoły.

Uczniowie z Nieżychowa najpierw wysłuchali mini-wykładu posła Szejnfelda o na temat obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej w Europie i na świecie. Następnie uczniowie zadali sporo pytań dotyczących wielu dziedzin, sektorów i branż. Nie zabrakło również czasu na rozmowę o polskiej wsi i rolnictwie. Natomiast jednym wiodących tematów była sprawa podpisania przez Polskę umowy ACTA i jej konsekwencji dla obywateli. Młodzież była zadowolona, że problem, który był przedstawiany w różny sposób w mediach, można przedstawić w bardziej przystępny dla nich sposób. Poseł Szejnfeld poinformował zaniepokojonych uczniów, że umowa skupia się głównie na nielegalnym obrocie podróbkami. Podpisanie umowy przez Polskę nie oznacza automatycznego wdrożenia jej przepisów w nasz system prawa, a wręcz przeciwnie teraz dopiero odbędzie się dyskusja na temat zgodności jej zapisów z polskim i europejskim prawodawstwem. Tym bardziej, ze kolejne kraje UE wstrzymują się z ratyfikacją umowy, ze względu na niejasne w niej zapisy, mogące godzić w wolność jednostki i przedsiębiorców. Było to kolejne spotkanie posła Adam Szejnfelda w ostatnich tygodniach, które pokazuje jak ważne są takie spotkania i dla młodych ludzi w Polsce, ale i dla polityków. Oni bowiem muszą wiedzieć i czuć, co myślą o pracy parlamentu i rządu mieszkańcy naszych miast i wsi. Młodzi ludzie muszą mieć także okazję skonfrontować swoją wiedzę i opinię z przedstawicielami organów państwa.

Głównym natomiast tematem rozmowy posła Adama Szejnfelda z nauczycielami szkoły była jej przyszłość. Odremontowana i zmodernizowana szkoła, która może poszczycić się także nową halą sportową oraz warsztatami przeżywa obecnie poważany kryzys. Ponad dwudziestu nauczycieli uczy już tylko niewiele więcej niż setkę uczniów i nad uczelnią zbierają się „groźne chmury”. Poseł Adam Szejnfeld obiecał przeanalizować możliwości i warianty wsparcia szkoły w jej trudnych chwilach.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)