Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Zakrzewo na medal.

Redaktor admin on 9 Lipiec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Zakrzewo, stolica festiwalu Blues Express. Duża wieś krajeńska w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim otrzymała medal, „Szatnię na medal”. To jeden z najbardziej cenionych przez samorządowców programów Zarządu Województwa Wielkopolskiego – mówi senator Adam Szejnfeld, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy pomiędzy województwem a gminą. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego umowy podpisywał marszałek Jacek Bogusławski a w imieniu gminy Zakrzewo, wójt Marek Buława.

„Szatnia na medal”, to autorski program Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który został zainaugurowany w 2018 roku. W dwóch dotychczasowych edycjach zrealizowano łącznie 126 zadań (28 inwestycyjnych oraz 98 remontowych) na terenie 30 wielkopolskich powiatów.

Program skierowany jest do samorządów, a w ramach niego istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dwa rodzaje zadań: 1). remontowych (modernizacja istniejących obiektów szatniowo – sanitarnych oraz magazynowych lub adaptacja istniejących budynków do potrzeb szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych) oraz 2). inwestycyjnych (budowa nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakup modułowych konstrukcji zaplecza). Samorząd może uzyskać nawet do 100 tys. zł dofinansowania, nie więcej jednak niż 50 proc. wartości całej inwestycji.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)