Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

1 września 82. Pamiętamy!

Redaktor admin on 1 Wrzesień, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

1 września. 82. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Senator Adam Szejnfeld wraz z władzami miasta Piły, prezydentem Piotrem Głowskim, przewodniczącą RM Marią Kubicą oraz wiceprzewodniczącą RM Zdzisławą Karpińską złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie pilskiego westerplatczyka – Bronisława Wilbika

Westerplatte to wielki i tragiczny symbol wybuchu II wojny światowej, to symbol odwagi, honoru, odpowiedzialności i bohaterstwa, a także bólu, cierpień i zwątpienia, oraz trwania na posterunku. Niezwykle istotne jest pokazanie, szczególnie młodemu pokoleniu, sensu tego wysiłku, by pamięć o wielkim dziele Westerplatczyków nigdy nie zginęła.


Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)