Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Działki dla działkowców

Redaktor admin on 10 Maj, 2013 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją znacznej części przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Główne wątpliwości dotyczyły monopolistycznej pozycji Polskiego Związku Działkowców. Posłowie Platformy Obywatelskiej przygotowali nowe przepisy regulujące kwestię ogrodów działkowych.

Działkowcy mogą być spokojni, gdyż likwidacja ogrodów byłaby możliwa tylko w przypadku rozpoczęcia inwestycji publicznych na tych terenach lub innych zapisanych w planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w przypadku likwidacji, działkowcy otrzymywaliby rekompensatę w postaci odtworzenia ogrodu w innym miejscu i wypłaty odszkodowania za poniesione nakłady.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej prezentacji:

POrozmawiajmy o ogrodach

(źródło Platforma Obywatelska)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)