Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

“Kapsuła czasu”

Redaktor admin on 28 Grudzień, 2019 dostępny w Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Kapsuła czasu” – książka Adama Szejnfelda jest zbiorem felietonów, esejów i artykułów zawierających jego opinie wobec wielu spraw:
 i tych publicznych i tych prywatnych,
 i tych z zakresu państwa i prawa, jak i tych odnoszących się do społeczeństwa,
 i tych z zakresu ekonomii, finansów czy gospodarki, jak i tych z zakresu środowiska naturalnego, klimatu i świata, który sami tworzymy, i tych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego, czy nauki, jak i tych dotykających spraw kultury i sztuki,
 i tych krajowych czy dotyczących Unii Europejskiej, jak i tych międzynarodowych w wymiarze światowym….
Autor w swojej publikacji odnosi się do setek tematów, które były głośne i powszechnie znane w kilku ostatnich latach. Z tych powodów opracowanie stało się zwierciadłem rzeczywistości, a więc swego rodzaju kapsułą czasu, w której literacko zamknięto
wydarzenia, których wszyscy byliśmy świadkami. Daje to szansę nie tylko na poznanie opinii autora wobec nich, ale i skonfrontowanie jej z własnym stanowiskiem Czytelnika.
Nota biograficzna:
Adam Szejnfeld, jest prawnikiem, przedsiębiorcą i politykiem. Był burmistrzem i wiceministrem gospodarki, radnym, posłem na Sejm RP, posłem do Parlamentu Europejskiego, a obecnie jest senatorem RP. W przeszłości był działaczem społecznym i sportowym. Jest poetą, felietonistą, blogerem publikującym w prasie drukowanej oraz na portalach internetowych.
****
Adam Szejnfeld urodził się 13 listopada 1958r. w Kaliszu, w Wielkopolsce. Ukończył Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji. Jest magistrem prawa. W latach osiemdziesiątych był działaczem legalnych i nielegalnych struktur NSZZ ,,Solidarności”, więzionym w Zakładach Karnych we Wronkach i w Gębarzewie. Po stanie wojennym działał w podziemiu. Był członkiem władz zakładowych, branżowych i regionalnych NSZZ „Solidarność” Województwa Pilskiego. Pod koniec lat osiemdziesiątych został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile oraz przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Szamocinie. Był przedsiębiorcą, potem samorządowcem i działaczem organizacji samorządu terytorialnego – radny i burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, wiceprezes Stowarzyszenia
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz wiceprzewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego. Od 1997 roku, przez pięć kadencji pełnił funkcję posła na Sejm RP z Okręgu Pilskiego. W
Sejmie był przewodniczącym, m.in. sejmowej Komisji Gospodarki, Komisji Skarbu Państwa, Komisji ds. Ograniczania Biurokracji, Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Był również
przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki. Pastował także funkcję przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego wielu zespołów oraz międzynarodowych grup bilateralnych w polskim parlamencie.
W rządzie Donalda Tuska piastował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jako wiceminister był także szefem Rządowego Komitetu Antykryzysowego. Wcześniej był członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy. Jest autorem prorozwojowych ustaw „Pakietu Szejnfelda”, największego zbioru przepisów deregulujących polskie prawo administracyjne i gospodarcze. Najbardziej znane rozwiązania, to m.in. domniemanie uczciwości podatników, zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, prawo zawieszania działalności gospodarczej, ograniczenie kontroli przedsiębiorców, majątkowa odpowiedzialność urzędników za łamanie prawa. Najbardziej znane ustawy, to m.in. tzw. wielka ustawa deregulująca, czyli ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o upadłości konsumenckiej, czy ustawa o partnerstwie publiczno-
prawnym. W roku 2014 Adam Szejnfeld został posłem do Parlamentu Europejskiego reprezentującym
Wielkopolskę. Pracował w trzech komisjach: Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Handlu Zagranicznego oraz Komisji Rozwoju. Po wyborach parlamentarnych w dniu 12 listopada 2019r. Adam Szejnfeld objął mandat
senatora RP. W Senacie jest wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz jest członkiem Komisji Ustawodawczej. Adam Szejnfeld był wielokrotnym laureatem nagród gospodarczych oraz konkursów
dziennikarskich, m.in. „Najlepszy poseł na Sejm RP” – dziennik „Puls Biznesu”; „Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce” – Tygodnik Polityka; laureat nagrody „Bona Lex”- Gazeta Prawna, za najlepszą ustawę roku. Aż kilkanaście razy był także laureatem pierwszego miejsca dziennikarskiego konkursu „Człowiek Roku” w Wielkopolsce Północnej.
W młodości był zawodnikiem i działaczem sportowym, potem prezesem klubu piłki nożnej KS Sokół, oraz honorowym prezesem siatkarskiego klubu KS Joker Piła. Jest działaczem na rzecz praw kobiet i równouprawnienia. Współpracuje m.in. z Europejską
Unią Kobiet. Prowadzi portal www.kobiecastronazycia.pl Obecnie jest m.in. członkiem Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej „PIKE” oraz Rady Programowej największej w Polsce konferencji energetycznej „EuroPOWER”.
Należy m.in. do: Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Kapituły Konkursu „Teraz Polska” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Kapituły programów Cent For Future i Perły Polskiej Gospodarki anglojęzycznego pisma Polish Market, a także Kapituły Programu „Fair Play” Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
Wcześniej był członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Posiada honorowe tytuły: Ambasadora Polskiego Biznesu, Ambasadora Fair Play oraz Ambasadora Europejskiego Programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Adam Szejnfeld za swoją działalność otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, m.in. został odznaczony przez Ministra Gospodarki Odznaką „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”; jest także Honorowy Obywatelem Miasta i Gminy Szamocin. Obecnie jest działaczem władz Platformy Obywatelskiej – członek Rady Krajowej PO oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, a swoją drogę polityczną, po zakończeniu działalności w legalnej i podziemnej NSZZ „Solidarności”, wiódł poprzez Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD), Unię Demokratyczną (UD)
oraz Unię Wolności (UW).

Strony internetowe oraz media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/PoselSzejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/
https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Kontakt:
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda
64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4.
Tel. +48 602 738 542
Adres e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)